Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ATAERKİNİN DİLSEL PRATİĞİNDE CİNSİYETÇİ KELİMELER VE TDK
(GENDER WORDS IN THE LANGUAGE PRACTICE OF THE PATRIARCHY AND TDK )

Author : Ergin ULUSOY  & Tülin ÇETİNKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 40
Page :
    


Summary

Bu araştırmanın amacı günlük yaşamın içerisinde yer alan ve toplumsal cinsiyet eşitliği algısına zarar veren kelime ve ifade biçimlerinin TDK tarafından ideolojikleştirildiğini ve toplumdaki kadın-erkek eşitliğinin tesisine zarar verdiğini göstermektir. Toplumdaki bireyler birbirleriyle toplumsal aracılığıyla etkileşime girerler. Devlet kurumları, kuralları ile bu etkileşimin formunu ve niteliğini yönlendirme hatta biçimlendirme olanağına sahiptir. TDK bu noktada toplumsal etkileşimin ve yaşamın yorumlanma biçiminin aracı olan dili kontrolü altında tutmaktadır. Dil toplumun ve bireyin zihinsel olgunluğa ulaşmasını sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bireyi ve toplumu bir zar gibi sarar ve gelişiminin çerçevesini tayin eder. Bu bağlamda çalışma içerisinde TDK'nın cinsiyetçi kelimeler konusunda takındığı tavır ve kararları ele alınmaktadır. Çalışmada bu kapsamda daha önce mahkeme kararı ile TDK'ya sorumluluk yüklenmiş bir dizi cinsiyetçi kelimenin söylem düzeyinde değerlendirmesini yapmakta ve bunu ideolojik tutumlarla ve politikayla ilişkisi içerisinde kritize etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları içerisinde TDK'ya odaklanan çalışma sayısı yeterli değildir. Bu anlamda çalışmanın alana katkı sağlaması ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için emsal teşkil edeceği düşünülmektedir.Keywords
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Türk Dil Kurumu (TDK), Cinsiyetçi Kelimeler, Ataerki

Abstract

The aim of this study is to show that the words and expressions of daily life, which are included in the printing and give the perception of gender equality, are ideologized by the TLA and to damage the gender equality facility in the society. Individuals interact with each other through the society. The state, with its institutions and rules, has the opportunity to direct and even shape the form and quality of this interaction. At this point, TDK controls the language, which is the tool of social interaction and the interpretation of life. Language is one of the most important tools that enable the society and the individuals to reach mental maturity. It wraps the individuals and society like a membrane and determines the framework of its development. In this context, the attitudes and decisions of TLA on sexist words are discussed in the literature. In this context, in this study, we evaluate the allegations of transferring the responsibility group to the TLA by a court decision and to criticize its relation with ideological attitudes and politics. Gender equality is not the number of studies focusing on TLA. In this sense, it is thought that it will contribute to the field and set a precedent for future studies.Keywords
Gender Inequality Turkish Language Association (TLA), Sexist Words, Patriarchy

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri