Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR SOSYAL MEDYA İLETİŞİM ARACI OLARAK INSTAGRAM
(INSTAGRAM AS A SOCIAL MEDIA COMMUNICATION TOOL )

Author : Gökhan ÖZSİRKECİOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1515-1531
    


Summary

Bir sosyal medya iletişim aracı olarak Instagram’ı ele alan çalışma, Instagram uygulamasının toplumun iletişim alışkanlığa etkisini ele almaktadır. Instagram uygulamasının sunmuş olduğu imkanlarla gelişen ve değişen iletişim anlayışı, Instagram’ın sunmuş olduğu özellikler belirtilmektedir. Yapılan çalışma, Instagram uygulamasının bir iletişim imkânı sunduğu gibi bireylerin iletişim anlayışında sebep olduğu değişimleri de aktarmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte uygulamaya eklenen yeni özellikler, bireyin iletişim anlayışına da yenilikler getirmektedir. Bireyi sosyolojik ve psikolojik olarak etkileyen bu iletişim anlayışının aslında bir iletişim mi yoksa iletişimsizlik mi olduğu sorgulanmaktadır. Instagram uygulamasında milyonlarca kişi yer almakta ve bu milyonlarca kişinin birçoğu her gün aktif olarak bu uygulamayı kullanmaktadır. Uygulamanın küresel anlamda yaygın olması bireyi de bu küresel dünya içerisinde bulunmaya yönlendirmektedir. Instagram kullanan birey, arkadaş çevresiyle iletişim halinde olabilmekte, yeni arkadaşlıklar edinebilmektedir. Bunun yanı sıra hem yakın çevresiyle hem de dünyayla iletişim kurabilmektedir. McLuhan’ın “küresel köy” kavramından hareketle Instagram küresel köyü şeklinde ifade edip, bireyin artık bu köyün bir ferdi olduğunu belirtebiliriz. Burada paylaşılan hashtag ya da hikâye efektlerini kullanarak ya da çeşitli paylaşımlar yaparak bu köyün diğer fertleriyle iletişim kurmaktadır. Fakat bu küresel köy içerisinde birey iletişim kurarken anlaşılamama, yalnızlaşma, bağımlılık, tüketim gibi çeşitli sorunlar yaşayarak iletişimsizlik de yaşayabilmektedir. Çalışmada Instagram uygulamasının sağladığı iletişim özelliklerinin yanı sıra birey üzerinde nasıl iletişimsizliklere sebep olduğu ayrıntılı şekilde incelenmektedir.Keywords
İletişim, Instagram, Tüketim toplumu, bağımlılık

Abstract

The study, which deals with Instagram as a social media communication tool, deals with the effect of Instagram application on the communication habits of the society. The understanding of communication that develops and changes with the possibilities offered by the Instagram application, and the features offered by Instagram are stated. The study conducted not only provides a communication opportunity, but also conveys the changes caused by the individuals' understanding of communication. The new features added to the application with the developing technology also bring innovations to the communication understanding of the individual. It is questioned whether this understanding of communication, which affects the individual sociologically and psychologically, is actually a communication or non-communication. Millions of people use the Instagram application and many of these people use this application actively every day. The global widespread nature of the practice leads the individual to be in this global world. The individual using Instagram can communicate with his friends and make new friendships. In addition, he can communicate with both his immediate surroundings and the world. Based on the concept of "global village" by McLuhan, we can express it as the Instagram global village and state that the individual is now a member of this village. He communicates with other members of the village by using the hashtags or story effects shared here, or by making various posts. However, while communicating in this global village, the individual may experience various problems such as incomprehension, loneliness, addiction, consumption and lack of communication. In the study, in addition to the communication features provided by the Instagram application, how it causes miscommunication on the individual is examined in detail.Keywords
Instagram, communication, consumption society, addiction

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri