Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜLTECİ ÇOCUKLARIN OKUL ALGISININ RESİM ARACILIĞIYLA ANALİZİ
(ANALYSIS OF REFUGEE CHILDREN'S PERCEPTION OF SCHOOL THROUGH PAINTING )

Author : Ali Fuat ERSOY   & Merve Elifnur GÜLBÜZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1508-1514
    


Summary

Mülteci bir öğrencinin okuluna, öğretmenine ve arkadaşlarına yönelik algısının resim yoluyla analiz edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada betimsel tarama modeline göre nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Afganistan’dan Karabük’e 2020 yılının eylül ayında ailesiyle birlikte göç eden, iki ay okula örgün olarak devam ettikten sonra pandemi sebebiyle derslerine uzaktan eğitim ile devam etmek zorunda kalan sekiz yaşında bir ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencinin okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çizmesi istenmiş olup bu kapsamda öğrenci üç farklı resim çizmiştir. Bu resimler doküman analizi yapılarak incelenmiştir. Öğrencinin çizdiği resimlerden hareketle, mülteci öğrencinin iki aylık süreçte okuluna uyum sağladığı, öğretmenini sevdiği ancak arkadaşları ile henüz samimi ilişkiler kuramadığı gözlemlenmiştir. Mülteci öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırabilecek sınıf-okul faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.Keywords
Mülteci çocuklar, okul uyumu, okul algısı.

Abstract

In this study, which aims to analyze the perception of a refugee student towards his school, teacher and friends through drawing, qualitative research method was used according to the descriptive survey model. An eight-year-old elementary school third-grade student who migrated from Afghanistan to Karabuk in September 2020 with his family and had to continue his classes with distance education due to the pandemic after attending formal school for two months participated in the study. The student was asked to draw his school, teacher and friends, and in this context, the student drew three different pictures. These pictures were analyzed by document analysis. Based on the pictures drawn by the student, it was observed that the refugee student adapted to his school within two months, loved his teacher, but could not establish intimate relationships with his friends yet. It is important to carry out classroom-school activities that can facilitate the adaptation of refugee students to school.Keywords
Refugee children, school adaptation, school perception.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri