Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EURİPİDES’İN KADINLARI- BİR TRAGEDYA ŞAİRİNİN KALEMİNDEN “SOPHROSYNE” KAVRAM
( THE WOMEN OF EURIPIDES- A TRAGIC POET ON FEMALE “SOPHROSYNE” )

Author : Didem DEMİRALP    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 39
Page : 1500-1507
    


Summary

Dilimize basitçe “öz denetim”, “ölçülülük” veya “ılımlılık” olarak aktarabileceğimiz “sophrosyne”, Eski Yunan’ın belli başlı erdemlerinden biridir. Aralarında Platon ve Aristoteles’in de yer aldığı birden çok filozof tarafından irdelenen bu çok yönlü kavramla, çağın yazın bilim ustalarının günümüze ulaşan eserlerinde de karşılaşıyoruz. Homeros’un “İlyada”sında, Agamemnon, Akhilleus’un savaş tutsağı olan güzel Briseis’e göz koyduğunda, küstahlık etmiş, ölçüsüz davranmıştır. “Odysseia”da ise Penelope, bu kavramı, sağduyulu bağlamında kullanır. Öte yandan ağıt şairi Theognis’e göre, Sophrosyne, bir tanrıçaydı. “Sophrosyne” kavramıyla, Klasik Çağ Atina’sının üç büyük tragedya şairi olan Aiskhylos, Sophokles ve Euripides’in sahne eserlerinde de karşılaşırız. Aiskhylos’ta “sophrosyne”, ağırlıklı olarak üst- ast ilişkisi bağlamında kullanılır. Aynı durum Sophokles’te de söz konusudur. Ne var ki yetkeye itaat, onun dik başlı karakterleri için başlı başına bir sorundur. Euripides’e gelince, o, “sophrosyne” kavramını, öncellerinden çok daha geniş anlamda kullanır. Yanı sıra onun eserleri, “kadına özgü bir erdem olarak sophrosyne”ye dair önemli bilgiler sunar. Biz bu çalışmada, Euripides’in, isimlerini kadın karakterlerden alan belli başlı tragedyalarını irdeleyecek ve şairin, “sophrosyne”yi hangi anlamlarda kadınlara özgü bir erdem olarak nitelendirdiğini ortaya koyacağız.Keywords
Sophrosyne, Euripides, Andromakhe, Alkestis.

Abstract

“Sophrosyne” is one of the fundamental virtues in Ancient Greece. This concept may simply be translated as “self- control” or “moderation”. One the one hand “sophrosyne” is an important topic for philosophers such as Plato and Aristotle, but on the other hand we find this many- sided term in Greek Literature. In Homer’s “The Iliad”, when Agamemnon steals Briseis from Achilles, he acts arrogantly. In “The Odyssey”, Penelope speaks of “sophrosyne” in the sense of soundness of mind. As for Theognis, Sophrosyne is a daimon. We also find themes connected with “sophrosyne” in plays of Aeschylus, Sophocles and Euripides. In Aeschylus, “sophrosyne” is used in the context of superior- inferior relationship. It is the same for Sophocles. But obedience to authority is not an issue for his headstrong characters. Euripides, on the other hand, uses “sophrosyne” in a wider range of senses than his predecessors. Besides he is a rich source on the ideology of “sophrosyne” in relation to women. In this study, we will examine a few of Euripides’ tragedies named after heroines and reveal what “sophrosyne” consists of according to the poet.Keywords
Sophrosyne, Euripides, Andromache, Alcestis.

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri