Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZƏRBAYCANIN QARABAĞ BÖLGƏSİNİN MUSİQİ FOLKLORUNDA SAYAÇI NƏĞMƏLƏRİ
(SONGS PERFORMED IN THE PROCESS OF MILKING MUSIC FOLKLORE KARABAKH REGION OF AZERBAIJAN )

Author : Aygul SAFIKHANOVA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 235-239
    


Summary

Azerbaycan kültürünün zengin medeni mirasının ayrılmaz hisselerinden birini sözlü geleneksel müziği teşkil edir. Karabağ müziği folklorunda emek (işçi) şarkılarının özel bir yeri vardır. Makalede emek şarkılarının bir çeşiti olan sayaçı türkülerinin müzik dilinin ve poetikasının özellikler analiz edilir.Keywords
Karabağ, müzik folkloru, eskpedisiya, sayaçı türküleri,

Abstract

Music is one of the oral tradition an integral part of the rich cultural heritage of the Azerbaijani culture. Labor songs play an important role in musical folklore of Karabakh. The article analyzes the features of the musical language and the poetics of a one of the types of labor songs - tunes nehre.Keywords
Karabakh, music folklore, expedition,

Advanced Search


Announcements

    20 MAYIS 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri