Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KALKINMAK İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ
(CULTURAL COOPERATION AMONG REGIONAL COOPERATION ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT MEMBER COUNTRIES )

Author : Ayşe ERKMEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1381-1395
    


Summary

Kalkınmak İçin Bölgesel İşbirliği (RCD), üyesi olan İran, Pakistan ve Türkiye aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerdir. Ortak kültürel mirasa sahip olan bu üç ülkenin aralarındaki kültür bağları eski dönemlere kadar uzanır. RCD, kültürel ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini sağlamak amacıyla 21 Temmuz 1964 yılında İstanbul’da kurulmuştur. RDC çalışmalarını, “Kültürel İşbirliği Komitesi” gibi alt komitelerin yaptığı çalışmalar sonucunda “Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Çalışma Grupları”nın hazırladığı raporlar ve bu raporları bir araya getiren “Bölgesel Planlama Komitesi” raporlarıyla yürütmüştür. Bu raporlar en son olarak Bakanlar Konseyi toplantılarında görüşülerek uygulamaya konmuşlardır. Çalışmaya konu olan 1964-1970 yılları arasında Bakanlar Konseyi toplantılarından on ikisi tespit edilebilmiştir. Bunlardan senede iki defa Bakanlar Konseyi Toplantısı yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu toplantılar üye ülkelerin önemli şehirlerinde yapılmıştır. Her toplantı sonrası bir ortak bildiri yayınlanmıştır. Bu bildirilerde her alanda neler yapıldığı ve nelerin yapılmasının planlandığına yer verilmiştir. Bildirilerin orijinal metinleri İngilizce olarak kalem alınmıştır. Çalışmanın amacı 1964-1970 yıllar arasında RCD’nin yürüttüğü kültürel işbirliği ve tanıtım faaliyetlerini araştırmaktır. Yapılan araştırmada RCD üyelerinin kültürel işbirliğine önem verdiği sonucuna varılmıştır. RCD, üç ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirasının araştırılması için Tahran’da bir “Bölgesel Kültür Enstitüsü” kurmuştur. Üç ülkede bilimsel toplantılar ve profesör ve öğrenci değişimi yapılması, kültür merkezleri açılması, spor turnuvaları düzenlenmesi, kültür heyetleri değişimi yapılması gibi faaliyetler yürütülmüştür. Tanıtma konusunda üç ülkenin birbirine tanıtma ataşeleri ataması, ülkelerin radyo teşkilatı başkanları arsında ve milli haber ajansları arasında iş birliğinin sağlanması, kültür, haber ve belgesel filmlerinin değişiminin yapılması, İngilizce haber bülteni, resimli mecmua ve milli dillerde afişler yayınlanması gibi uygulamalara gidilmiştir. Ayrıca kültür birliği kapsamında folklor, müzik ekibi, kemancı, artist, film, kitap ve kültür ekibi deşiğimi uygulamaları benimsenmiştir. Eğitim konuları üzerine seminerler düzenlenmesi, önemli şair, bilim adımı, eğitimci gibi kişilerin biyografisinin yazılması, bölge kadınları arasında işbirliğinin sağlaması gibi hedefler belirlenmiştir. Bir tanıtma ajansı kurulması, karşılıklı olarak kültür ataşeleri atanması, RCD’ye ait bir “Ekonomi ve Siyasal Bilimler Koleji” kurma gibi kararlar alınmıştır. Sergiler açılması, fuarlarda tanıtımlar yapılması gibi faaliyetler yürütülmüştür. Bunlar gibi kültür konulu çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.Keywords
RCD, Türkiye, İran, Pakistan, Kültürel İşbirliği

Abstract

Iran, Pakistan and Turkey, which are members of the Regional Cooperation for Development (RCD), are countries that share the same geography. The cultural ties between these three countries, which have common cultural heritage, date back to ancient times. RCD was established in Istanbul on July 21, 1964 in order to ensure cooperation in cultural, economic and technical fields. RDC carried out its work with the reports prepared by the “Regional Cooperation Working Groups for Development” as a result of the work of sub-committees such as the “Cultural Cooperation Committee”, and the reports of the “Regional Planning Committee” that brought together these reports. These reports were discussed and implemented in the meetings of the Council of Ministers most recently. Twelve of the Council of Ministers meetings between 1964-1970, which were the subject of the study, were determined. It is understood from these that the Council of Ministers Meeting is held twice a year. These meetings were held in important cities of the member countries. A joint statement was published after each meeting. These papers include what has been done in every field and what is planned to be done. Original texts of the papers were written in English. The aim of the study is to investigate cultural cooperation and promotional activities carried out by RCD between 1964-1970. The research concluded that RCD members gave importance to cultural cooperation. RCD established a "Regional Culture Institute" in Tehran to investigate the common historical and cultural heritage of the three countries. In three countries, activities such as scientific meetings and exchange of professors and students, opening cultural centers, organizing sports tournaments, exchanging cultural delegations were carried out. In terms of promotion, practices such as assigning promotion attachés of three countries to each other, ensuring cooperation between the heads of the countries' radio organizations and national news agencies, exchanging cultural, news and documentary films, publishing English news bulletins, illustrated magazines and posters in national languages were implemented. In addition, within the scope of the cultural union, practices of changing folklore, music team, violinist, artist, film, book and cultural team were adopted. Objectives such as organizing seminars on educational subjects, writing biographies of important poets, science steps, educators, and ensuring cooperation between women in the region were determined. Decisions such as establishing a promotion agency, mutually appointing cultural attachés, establishing a College of Economics and Political Sciences belonging to the RCD were taken. Activities such as opening exhibitions and making presentations at fairs were carried out. Various activities on culture like these were carried out.Keywords
RCD, Turkey, Iran, Pakistan, Cultural Cooperation

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri