Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK RESMİNDE KURUCU KUŞAK RESSAMLARIN KATKISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON THE CONTRIBUTION OF FOUNDING BELT PAINTERS IN TURKISH PICTURE )

Author : Gülsün EBİRİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 38
Page : 1424-1429
    


Summary

18. yüzyıl Osmanlı Devletinin siyasal ve toplumsal ortamında başlayan batılılaşma süreci, sanata da yansımış ve resim sanatındaki gelişmelerin yaşanacağı süreçte başlamıştır. Tarihsel bu süreç içerisinde Sanat eğitimi, dönemin ekonomik ve kültürel koşulları doğrultusunda eğitim sistemindeki çalışmalara yansıdığı görülmüştür. Resim sanatı da bu süreç içinde farklı üsluplarla gelişerek günümüze ulaşmıştır. Türk resim sanatı toplumsal ve kültürel değişimlerle birlikte batılı bir anlayış kazanarak, 18. yüzyılda başlayan değişim ve dönüşümlerle 1920’li yıllarda Cumhuriyet ile birlikte hızlanan Yeni Dünya görüşünün benimsenmesiyle günümüze kadar devam etmiştir. 19. yüzyıl’da batılılaşma hareketlerini destekleyen padişahların katkısıyla resim sanatı gelişme göstermiş ve resim eğitimi için Fransa’ya öğrenci gönderilmesiyle Türk resim sanatında gelişmelerin yaşandığı dönemde başlamıştır. İlk dönemlerde Avrupa’ya giden Türk ressamların aldıkları eğitim ve deneyimlerle yoğunlaşan çalışmaları Çağdaş Türk Resim sanatının oluşmasına katkı sağlamıştır. Türk resminde kurucu kuşak ressamları Türk resim sanatında öncü olmuşlar ve resim sanatının oluşmasında önemli adımlar atmışlardır. Bu çalışma ile kurucu kuşak ressamlarından Şeker Ahmet Ali Paşa, Süleyman Seyyid Bey, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa ve Şehzade Abdülmecit Efendi’nin Avrupa’da resim eğitimi almaları ile Saray ressamlarından eğitim alan Mihri (Rasim)Müşfik Hanım ve Müfide Kadri Hanım’ın resim sanatı üzerindeki katkıları anlatılmaya çalışılacaktır.Keywords
Ressamlar, Türk Sanatı, Batılılaşma, Kurucu Kuşak

Abstract

The Westernization process, which started in the political and social environment of the 18th century Ottoman state, has still been reflected in art and the developments in painting are started in the process. In this process of historical, the art education was reflected in the economic and cultural conditions of the period in the education system. Picture art has also developed in this process by developing with different styluments. TURKISH PICTURE ART has continued to the present with the adoption of the new world view accelerated in the 18th century by gaining a western understanding of social and cultural changes in the 1920th century. With the contribution of the sultans supporting the westernization movements in the 19th century, the art has developed the art of painting and to be sent to France for the study of the students in Turkish painting art. In the early periods, the study of Turkish painters to Europe has contributed to the formation of contemporary Turkish painting art. The founding belt paints in Turkish picture were pioneers in Turkish picture art and have taken important steps in the formation of painting. With this study, Şeker Ahmet Ali Paşa, Süleyman Seyyid Bey, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa and Şehzade Abdülmecit Efendi’s education in Europe and the Mihri (Rasim)Müşfik Hanım and Müfide Kadri Hanım’s Contributions on painting art will be tried to be explained.Keywords
Painters, Turkish Art, Westernization, Founding Belt

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri