Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DENİZLİ İLİNDE YORGANCILIK SANATI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
(THE PESENT SİTUATİON OF QUILT ART IN THE CITY OF DENİZLİ )

Author : Gülfizar AKKÖSE  -  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1370-1380
    


Summary

Yorgan geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir maddi kültür öğesi durumundadır. Yorgancılık sanatı Denizli merkezde Kaleiçi çarşısında ve mahalle aralarındaki atölyelerde ustalar tarafından devam ettirilmektedir. Denizli’de geçmişten günümüze özel günlerde ve günlük kullanım için tek kişilik, çift kişilik, battal boy ve bebek yorganları dikilmektedir. Bunlar pamuk, yün veya elyaf dolguludur. Zamanla el dikimi yorganların yanı sıra hazır yorganların üretilmesi ve ısınma teknolojisinin gelişmesiyle geleneksel yorgan dikimlerinde azalma olmuştur. Ayrıca usta-çırak ilişkisine bağlı olan bu meslekte çırak az yetişmekte ve esnaf grupları içinde yer alan yorgan ustalarının sayısı gittikçe azalmaktadır. Bu çalışmada, Denizli ili geleneksel yorganların yapımında kullanılan araç-gereçler, yorganların üretim aşamaları, renk, motif, kompozisyon ve desen özellikleri incelenmiş ve yorgancılık sanatının bugünkü durumu ele alınmıştır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, Denizli ilindeki yorgan ustalarıyla karşılıklı görüşme yöntemiyle veriler toplanılmış ve fotoğraflar çekilmiştir. Denizli ili geleneksel yorganlarını literatüre kazandırmak ve belgelemek amaçlanmıştır.Keywords
Denizli, yorgancılık, sanat, kültür, yorgan üretimi.

Abstract

Quilt is an important material culture element today as it was in the past. The art of quilting is continued by masters in the center of Denizli, in the Kaleiçi bazaar and in workshops between the neighborhoods. In Denizli, single, double, double and baby quilts are sewn for special occasions and daily use from past to present. These are cotton, wool or fiber filled. In time, there has been a decrease in traditional quilt sewing with the production of ready-made quilts as well as hand-sewn quilts and the development of warming technology. In addition, in this profession, which depends on the master-apprentice relationship, less apprentices are trained and the number of quilt masters in the tradesmen groups is decreasing. In this study, the tools and equipment used in the production of traditional quilts in Denizli province, the production stages of the quilts, color, motif, composition and pattern features were examined and the current state of the quilt art was discussed. The literature on the subject was searched, data were collected and photographs were taken with the quilt masters in Denizli province by mutual interview method.It is aimed to bring and document the traditional quilts of Denizli province to the literature.Keywords
Denizli, quilting, art, culture, quilt production

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri