Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADIN İNFAZ KORUMA MEMURLARI
(WOMEN GUARDS )

Author : İpek MERÇİL  Seçil DOĞUÇ ERGİN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1355-1369
    


Summary

Cezaevleri mahpuslar ve orada çalışan görevliler olmak üzere iki önemli gruba ev sahipliği yaparlar. İnfaz koruma memurları da mahpuslar ile aynı alanı ve bir ölçüde aynı kaderi paylaşarak bir tür kapatılma yaşarlar. İnfaz koruma memurları cezaevlerinde güvenlik ve gözetimden ve mahpusların infaz sürelerinde iyileştirme, rehabilite etme amaçlı çeşitli uygulama ve programlardan sorumludurlar. Türkiye’de kadın mahpus sayısının hızlı artışına paralel olarak kadın cezaevi ve bu cezaevlerinde çalışan kadın görevlilerin de sayıları artmaktadır. Kadın mahpuslar gibi kadın cezaevi görevlileri de sosyal bilim araştırmaları konuları arasında zorlukla yer edinmektedirler. Bu makalede Nisan 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen saha çalışması sırasında cezaevinin farklı bölümlerinde çalışan kırk kadın infaz koruma memuruyla yapılan derinlemesine görüşmelerden yola çıkılarak memurların kurum içi görev dağılımı, iş tanımları, özlük hakları, meslektaşları, amirleri ve mahpuslarla olan ilişkileri irdelenmektedir. Son yıllarda infaz koruma memurluğu görevini seçen yüksek tahsilli gençlerin sayılarının artması mesleğin icra ediliş biçimlerini değiştirdiği gibi söz konusu gençlerin eski memurlar ve mahpuslar ile ilişkileri de değişmiştir.Keywords
kadın, cezaevi, infaz koruma memuru, mahpus

Abstract

Prisons host two important groups, prisoners and staff who working there. Prison guards also experience a form of confinement and share the same space and, to some extent, the same fate as prisoners. Guards are responsible for security and surveillance in prisons, and also for various practices and programs aimed at improving and rehabilitating prisoners' execution times. In parallel with the rapid increase in the number of women prisoners in Turkey, the number of women’s jail and women employees working in these jails is increasing. In this article will discuss the data obtained as a result of a field work realized in “Bakırköy Women Closed Penal Institution” from April 2011 to May 2012. We conducted in-depth interviews with forty female guards who worked in this institution. We will try to analyze job descriptions, personal rights, relations with colleagues, superiors and prisoners of these women guards. In recent years, the increase in the number of highly educated young people who have chosen the duty of guardianship has changed the way that this profession is performed, and the relations of these young people with the older guards and prisoners have also been changed.Keywords
woman, prison, guards, inmate

Advanced Search


Announcements

    20 MART 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri