Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLETİŞİMSİZLİK, KİMLİK ve DEĞİŞİM: MEHMET YILMAZ’IN “Ben ve neB” ADLI VİDEO ÇALIŞMASININ ÖMER KAVUR’UN “GECE YOLCULUĞU” FİLMİ ÜZERİNDEN OKUNMASI
(NON-COMMUNICATION, IDENTITY and CHANGE: READING MEHMET YILMAZ'S VIDEO WORK TITLE “Ben ve neB” ON ÖMER KAVUR'S “GECE YOLCULUĞU” FILM )

Author : Gökhan EKEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1342-1354
    


Summary

Mehmet Yılmaz, son dönemlerde ortaya koyduğu video çalışmalarıyla sanat hayatında yeni bir alan açtı kendisine. Önceki süreçlerinde ele aldığı konularla yakın ilişki içerisinde olan bu videolar, biçim açısından oldukça özgün görünmektedir. Bu çalışmamızda, Mehmet Yılmaz’ın kimlik, değişim ve iletişim konularını ele aldığı Ben ve neB isimli videosunu, Ömer Kavur’un Gece Yolculuğu filmiyle birlikte okumaya çalışacağız. Her iki yapıtın da bize sunduğu ortak içerikler, imgeler, nesneler, kimlik önermeleri, değişim felsefesi, oto-portre ve çoklu (multi) oto portre konuları ele alınacaktır.Keywords
Mehmet Yılmaz, Ben ve neB, Ömer Kavur, kimlik, film, çoklu otoportre.

Abstract

Mehmet Yılmaz has opened a new field in his art life with the video works he has produced recently. These videos, which are in close relationship with the subjects they have dealt with in the previous processes, also seem quite original in terms of form. In this study, we will try to read Mehmet Yılmaz's video titled "Ben ve neB", in which he deals with identity, change and communication, together with Ömer Kavur's film "Gece Yolculuğu". The common contents, images, objects, identity propositions, philosophy of change, self-portrait and multi-self portraits offered by both works will be discussed.Keywords
Mehmet Yılmaz, “Ben ve neB”, Ömer Kavur, Identity, film, Multiple Self Portrait.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri