Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İÇ MEKANLARDA ÇOCUKLARIN YÖN BULMALARI İÇİN TASARIM ELEMANI OLARAK RENK
(COLOR AS A DESIGN TOOL FOR CHILDREN'S WAYFINDING PERFORMANCES IN INTERIOR SPACES )

Author : Elif GÜNEŞ   & İpek MEMİKOĞLU & Bülent ÜNAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 38
Page : 1402-1412
    


Summary

Yön bulma, ister tanıdık ister tanıdık olmayan bir ortamda, bir hedefe ulaşma sürecidir. Ortamların seçici olarak algılanması ve çevreden elde edilen bilgilerin de değerlendirilmesi bu süreç için gerekmektedir. Renk, yön bulma süreci için destekleyici bir bilgi olarak çalışan mekânsal özelliklerden biridir. Mekânsal özelliklere ek olarak, bireysel farklılıklar yön bulmayı etkilemektedir. Yaş, yön bulma performanslarını etkilediği için önemli bir unsurdur. Yetişkinlerin aksine çocuklar, bir ortamda yanlış yönelim olması durumunda nasıl davranacaklarını bilemezler ve kaybolmuş hissetmeye yönelik psikolojilerini kontrol edemezler. Bu noktada bu çalışma, çocuklar için en önemli tasarım unsurlarından biri olan renk kullanımının çocuk mekânlarındaki yönelim bozukluğu problemini azaltmak için öneminin altını çizmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Renk, Yön Bulma, Renk ve Yön Bulma İlişkilendirmeleri, İç Mekân, Çocuk.

Abstract

Wayfinding is a process of reaching a destination, whether in a familiar or unfamiliar environment. Environments need to be perceived selectively and the obtained information gained from the environment needs to be assessed as well. Color is one of the spatial characteristics that works as a supportive information for the wayfinding process. In addition to the spatial characteristics, individual differences influence wayfinding. Age is an important aspect as it influences the wayfinding performances. Unlike adults, children do not know how to behave in case of inaccurate orientation in an environment and they cannot control their psychology towards feeling lost. At this point, this study aims to underline the significance of use of color, which is one of the most important design elements for children, to reduce disorientation problem in children's spaces.Keywords
Color, Wayfinding, Color and Wayfinding Associations, Interior Space, Children.

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri