Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL TEKNOLOJİDE EMPRESYONİST ETKİLER
(IMPRESSIONIST EFFECTS IN DIGITAL TECHNOLOGY )

Author : Hülya PARLAKKALAY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1300-1311
    


Summary

Resim sanatında köklü değişimlere neden olan empresyonist sanatçılar, geleneksel bütün kalıpların ötesine geçerek renk ve ışığı yeniden keşfetmiş, özgür ifade biçimlerini merkeze koyarak modern sanatın temelini atmışlardır. Sadece modern sanatın değil, çağımızın dijital teknolojisinin de temel prensiplerine esin kaynağı olmuştur. Empresyonist sanatçılar çalışmalarını bilimsel temellere dayandırarak ışığı yeniden keşfetmişlerdir. Empresyonist dönemin ruhu, sürekli değişen ışığın anlık değişimleri ve anı yakalama düşüncesi üzerinde yogunlaşmaktadır. Bu çalışmada dijital teknoloji ve sanat ilişkisi; empresyonizm temelinde ele alınmış ve empresyonizmin dijital teknolojiye etkisi bu makalenin ana eksenini oluşturmaktadır. Teknolojinin sanat alanında bir araç olarak kullanılıyor olması çoğunlukla teknolojinin sanata etkisi biçiminde ele alınmakta fakat sanatın teknolojiye yön ve ilham veren güçlü etkisi daha az vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı sanatın teknolojiye ilham veren düşünsel ve biçimsel etkilerinin ortaya çıkartılmasıdır. Geleneksel plastik değerlerin empresyonizm sonrası değişimi ve günümüz mekanikselleşme sürecinde plastiğin renkli ışığa dönüşümü; Claude Monet, Andy Warhol’un eserleri ve günümüz teknolojisinden örneklerle ele alınmıştır.Keywords
Empresyonizm, Dijital Teknoloji, Piksel, Claude Monet, Andy Warhol

Abstract

Impressionist artists, who caused radical changes in the art of painting, went beyond all traditional patterns, rediscovered color and light, and laid the foundation of modern art by putting free expression forms at the center. It has inspired the basic principles of not only modern art but also the digital technology of our age. Impressionist artists have rediscovered the light by basing their work on scientific foundations. The spirit of the Impressionist era focuses on the momentary changes of the ever-changing light and the idea of capturing the moment. In this study, the relationship between digital technology and art has been discussed on the basis of impressionism and the effect of impressionism on digital technology constitutes the main axis of this article. The use of technology as a tool in the field of art is mostly addressed as the effect of technology on art, however, the strong influence of art that directs and inspires technology is less emphasized. In this context, the aim of the study is to reveal the intellectual and formal effects of art that inspire technology. The change of traditional plastic values after impressionism and the transformation of plastic into colored light in today's mechanization process are discussed with the works of Claude Monet, Andy Warhol and examples from today's technology.Keywords
Impressionism, Digital Technology, Pixel, Claude Monet, Andy Warhol

Advanced Search


Announcements

    20 EYLÜL 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri