Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK DÜNYASI’NDA NEVRUZ
(NEVRUS IN THE TURKISH WORLD )

Author : Ruziye DURMUŞ    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 1
Page : 27-32
    


Summary

Milli birlik ve beraberliğin oluşturulmasında bayramların önemli bir yeri vardır. Bu bayramlardan birisi Nevruz dur. Nevruz bugün, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaktadır. Bazı Türk toplumları Nevruz’u 21 Mart’ta bir gün kutlarken bazıları bir hafta kutlamaktadır. Nevruz Türk toplumunda milli kimlik şuurunun oluşturulmasında büyük öneme sahiptir. Nevruz Farsça Yeni ( Nev ) ile Gün ( Ruz ) sözcüklerinden oluşmuş bir isimdir. Yeni yılın ilk gününe Nevroz veya Nevruz denilmiştir. Nevruz toprak altındaki canlıların uykudan uyanışı kısaca baharla buluşmalarının günüdür. Nevruz Türk ve İran kültüründe bulunan ortak bir unsurdur.Nevruz un Farsça bir kelime olması sebebiyle Nevruz un Farslardan Türklere geçtiği söylenilmesine rağmen bu doğru değildir çünkü İran da Nevruz kutlamaları Türklere göre daha geç bir dönem olan XI. y.y.’da kutlanmaya başlanmış Türklerde ise M.Ö. III y.y.’dan beri kutlanan bahar bayramıdır.Keywords
Türk Dünyası, Nevruz, Turkish World, Nevruz

Abstract

estivals have an important place in the formation of national unity and co-existence. One of these holidays is Nevruz. Nevruz is celebrated today in many countries of the world, from the Adriatic to the Great Wall. Some Turkish societies celebrate Nevruz one day on March 21, while others celebrate a week. Nevruz has a great proposition in the creation of national identity consciousness in Turkish society. Nevruz is a name made up of Persian New (Nev) and Day (Ruz). The first day of the new year was called Nevroz or Nevruz. Nevruz is the day of the brief awakening of the sleeping of the underground creatures to spring. Nevruz is a common element found in Turkish and Iranian culture. Despite the fact that Nevruz is a Persian word and Nevruz passes Turks from Persia, this is not true because Nevruz celebrates Nevruz XI. In the Turks who started to be celebrated in Y.Y. It is the spring festival celebrated since the 3rd century.Keywords
Turkish World, Nevruz

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri