Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IMPACT OF COVID-19 ON TRAVEL INTENTION: THE CASE OF ŞIRNAK, TURKEY
(IMPACT OF COVID-19 ON TRAVEL INTENTION: THE CASE OF ŞIRNAK, TURKEY )

Author : Çağdaş ERTAŞ  & Esma BASAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1215-1223
    


Summary

COVID-19 gibi salgın hastalıklar, turizm sektöründe ciddi kayıplara yol açmaktadır. İnsanların seyahat hareketliliğindeki düşüş, bu kayıplarda etkili olmaktadır. İnsanların güvenlikle ilgili algıladıkları risk, seyahat etme niyetlerini de etkilemektedir. Bireylerin bu tür sosyal istikrarsızlık koşulları altındaki davranışlarını değerlendirmek hem ekonomik hem de sosyolojik açıdan gereklidir. Bu nedenle, bilim insanlarının COVID-19 gibi büyük salgın hastalıklarda toplumdaki davranışı incelemesi acil bir gerekliliktir. Bu anlayışla, bu araştırmada bireylerin COVID-19’a yönelik tutumlarının seyahat davranışlarını etkileyip etkilemediği ampirik olarak incelendi. Şırnak'ta yürütülen araştırma verileri, çevrimiçi anket ve amaçlı örnekleme yöntemi ile toplandı. Araştırmanın veri tabanı 480 katılımcıdan oluştu. Araştırma sonucunda, bireylerin COVID-19’a yönelik tutumlarının seyahat etme niyetlerini etkilemediği tespit edildi. Bu bulgu, literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlarını desteklememektedir. Sonuç olarak, araştırmanın bu dikkat çekici bulgusu ve olası nedenleri tartışıldı.Keywords
Seyahat Etme Niyeti, Turizm Hareketliliği, Pandemi, COVID-19

Abstract

Outbreaks such as COVID-19 cause great losses to the tourism industry. In particular, the decrease in people's travel mobility is effective in these losses. Perceived risk to people's safety also affects their intention to travel. Considering the behavior of individuals under conditions of social instability is necessary both economically and sociologically. For this reason, in case of major epidemics such as COVID-19, it is an urgent necessity for scientists to examine behavior in society. With this understanding, this research empirically examined whether individuals' COVID-19 attitudes affect their travel behavior. The research was carried out in Şırnak, Turkey. Research data was collected through online questionnaire and purposeful sampling method. The database of the research consisted of 480 participants. The result of the research indicated that COVID-19 attitudes did not affect travel intentions. This finding does not support the results of similar studies in the literature. In the conclusion, this remarkable finding of the research and its possible reasons were discussed.Keywords
Travel Intention, Tourism Mobility, Pandemic, COVID-19

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri