Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇAĞDAŞ SANATTA BIR GÖRME/DÜŞÜNME BIÇIMI OLARAK KOLAJIN GÖRSEL SANATLAR EĞITIMINDE KULLANILMASI VE DENEYSEL SÜREÇ
(THE USE OF COLLAGE IN VISUAL ARTS EDUCATION AND THE EXPERIMENTAL PROCESS AS A MODE OF VISION/THINKING IN CONTEMPORARY ART )

Author : Mehtap BİNGÖL  & Attila DÖL & Naile ÇEVİK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1201-1214
    


Summary

Görme/görsel algılama sonucunda zihinde oluşan bir planın çizgisel değerlerle kağıt düzlemine aktarılması sürecine tasarım denilebilir. Bu kavram bütünüyle çok kapsamlı bir düşünce biçimini içermektedir. Görsel algılama, belleğin/duygunun/düşüncenin/hayalin değerlendirilmesi, önceki deneyimler doğrultusunda yeni ve özgün olana ulaşabilme kaygısı gibi daha birçok aşama tasarım sürecini tanımlayabilir. Görsel sanatlar eğitimi süreci/sonucu için en önemli hedef özgün ve başarılı tasarımlara ulaşabilmektir. Bu bağlamda tasarıma dair bilinçli süreçlerin her bir aşaması heykel, resim, görsel iletişim tasarımı gibi farklı sanat ve tasarım alanları için oldukça önemli temel prensipler içermektedir. Çalışmada öncelikle tasarım süreçlerinde kullanımı kolay bir teknik olan kolajın çağdaş sanatta uygulama biçimleri değerlendirilmiş ve ardından temel tasarım eğitiminde kolaj tekniği ile enteriyör uygulamaları proje oluşturma temelli deneysel bir süreçte ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrencilerinin çağdaş sanatlarda bir görme ve düşünme biçimi olan kolaj aracılığı ile yeni uygulama örnekleri sunmaktır. Araştırmanın yöntemi, betimsel yöntemdir. Çalışmanın bulgu ve sonucunda kolaj tekniği ile enteriyör uygulaması gerçekleştiren öğrencilerin araştırma becerisinin geliştiği, etkili iç mekan tasarımlarına yönelik yaratıcı çözümler geliştirdikleri ve konuya/tekniğe yönelik heyecan/ilgi/merak duydukları gözlenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Temel Tasarım, Kolaj, Enteriyör.

Abstract

The process of transferring a plan formed in the mind as a result of seeing/visual perception to the paper plane with linear values can be called design. This concept includes a very comprehensive way of thinking. Many stages such as visual perception, evaluation of memory/emotion/thought/dream, anxiety of reaching the new and original in line with previous experiences can define the design process. The most important goal fort he visual arts education process/result is to reach original and successful designs. In this context, each stage of the conscious processes of design contains very important basic principles for different fields of art and design such as sculpture, painting and visual communication design. In this study, firstly, the application forms of collage, which is an easy-to-use technique in design processes, in contemporary art were evaluated and then, in basic design education, collage technique and interior applications were discussed in an experimental process based on project creation. The aim of study is to present new application examples by the students of the Faculty of Fine Arts through collage, which is a way of seeing and thinking in contemporary arts. The method of the research is the descriptive method. As a findings and conclusion of the study, it was observed that the students who performed interior design with collage technique improved their research skills, developed creative solutions for effective interior designs and were excited/interested/curious about the subject/technique.Keywords
Keywords: Basic Design, Collage, Interior.

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri