Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İTME VE ÇEKME FAKTÖRLERİNİN ETKİSİYLE TÜRKİYE’DE BÖLGELER ARASINDA GERÇEKLEŞEN İÇ GÖÇLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(THE EVELATION ON REALIZED INTERNAL MIGRATION BETWEEN REGIONS IN TURKEY WITH THE EFFECT PUSH AND PULL FACTORS )

Author : Filiz ÖZBAY  & Kübra GÖR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1162-1172
    


Summary

Göç, ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlerle bireylerin bulundukları yeri bırakarak başka bir yerleşim yerine gitme durumudur. Göç, ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal yapıda önemli değişiklikler yarattığı için hem göç alan hem de göç veren bölgeler bakımından önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye’de iç göçlerin nedenlerinin incelendiği bu çalışmanın teorik temeli, itici ve çekici güçler yaklaşımı çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. İtici güçler arasında tarımsal toprak yetersizliği, tarımda makineleşme, düşük gelir ve işsizlik ve arızi olaylar yer alırken, çekici güçler arasında ise yüksek gelir ve istihdam fırsatı, ekonomik durum kentsel kamu hizmetleri ve kentteki akraba ve tanıdıklar yer almaktadır. Türkiye’de İstatistiki Bölge Sınıflandırılması Düzey 1’e göre bölgeler arasında gerçekleşen iç göçlerin nedenlerine itici ve çekici güçler yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Göçe neden olan ya da göçü teşvik eden faktörlerin göz önüne alınması dengeli bir iç göçün sağlanması konusunda daha gerçekçi politikaların yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Buna göre Türkiye’de gerçekleşen iç göçlerin; kırsal alanlardan kentsel alanlara, gelişmemiş kentlerden, büyükşehirlere doğru olduğu görülmüştür.Keywords
Anahtar kelimeler: Göç, İç Göç, İtme ve Çekme Teorisi

Abstract

Migration is the situation of individuals leaving their place of residence for economic, political and social reasons and moving to another settlement. Migration has a significant impact on both the receiving and emigrating regions, as it creates significant changes in the economic, political, cultural and social structure. The Theoretical basis of this study, which examined the causes of internal migration in Turkey, repulsive and attractive forces have attempted to identify framework approach. Among the driving forces are agricultural land shortage, mechanization in agriculture, low income and unemployment and incidental events, while attractive forces include high income and employment opportunity, economic situation urban public services and relatives and acquaintances in the city. In Turkey Statistical Area Classification Level 1 cause of internal migration between regions according to one repulsive and attractive forces are evaluated by the approach. Considering the factors that cause or encourage migration enables more realistic policies to be implemented to ensure a balanced internal migration. Accordingly, the internal migration that took place in Turkey; It has been observed that it is from rural areas to urban areas, from undeveloped cities to metropolitan areas.Keywords
Migration, İnternal Migration, Push and Pull Theory

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri