Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YIKIMLA GELEN YENİ YARATICILIK: DADA HAREKETİ
(NEW CREATIVITY EMERGING OUT OF DESTRUCTION: THE DADA MOVEMENT )

Author : Ayfer UZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1138-1143
    


Summary

Dadacılık olarak da bilinen Dada Hareketi, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında Zürih ve New York kentlerinde yaklaşık aynı tarihlerde başlar. Kısa sürede Avrupa’nın kültür merkezlerine, Kuzey ve Güney Amerika’ya yayıldıktan sonra 1923’te dağılır. Dada bir karşı duruşla; sanatı belirli kesimin tekelinden kurtarmak ve sanata atfedilen yüce değeri sorgulamak ister. Bunu bozma, yok etme, alaya alma gibi eylemlerle yaparak bir tür yıkıma gider. Dada’nın yaptığı tüm yıkıcı eylemlerin amacı; sarsılmaz sanılan değerleri, sahte otoriteleri, kokuşmuş kurumları gülünç düşürerek halkın gözünü açmak ve halkı bilinçlendirmektir. Bu karşı duruş bir bakıma sosyal, politik, ekonomik göstergeleri olan çok yönlü bir haykırıştır. Nitel araştırma yöntemi ile ele alınan bu araştırmada; geçmişle hesaplaşmak, pek çok şeyi yıkmak isteyen 20 yüzyılın en önemli sanat hareketi olmayı başarmış Dadaizm sorgulanarak, yıkımla gelen yeni sanatsal yaratıcılıktaki yerine, önemine yeniden bir bakış amaçlanmıştır. Araştırma verileri “betimsel analiz” yöntemiyle çözümlenerek sonuca gidilmiştir.Keywords
Dadaizm, Dada Hareketi, Yıkım ve Sanat, Düşünce ve Sanat

Abstract

The Dada movement, also known as Dadaism, began at about the same time in the cities of Zürich and New York in 1916 during the First World War. It soon spread to Europe's other cultural centers, North and South America, and then it disappeared in 1923. Dada was a struggle to save the art from the monopoly of certain segments of society and to question the supreme value attributed to art. It purported to reach its goals through acts of destruction, ridicule and taking in the form of alienation leading to a kind of demolition. The purpose of all the destructive actions of Dada to attack sturdy values, fake authorities, and ridiculing the stinking institutions was to open the eyes of the people and to make them conscious of their condition. This counter-stance cried out in a multi-faceted manner, which was a social, political, economic indicator of a significant approach. Consequently, it has become the most important art movement of the 20th century that wanted to break down multiple objects, to look back on its importance in new artistic creativity which has come together with destruction. In this study, research data were analyzed by the "descriptive analysis" method.Keywords
Dadaizm, Dada Movement, Demolition and Art, Thought and Art

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri