Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL DESTEKLİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMINA YÖNELİK TÜRKİYE'DE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF GRADUATE THESES ABOUT THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN SCIENCE EDUCATION IN TURKEY )

Author : Faruk KARDAŞ  & Selcuk ARABACI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1128-1137
    


Summary

Bu çalışmada fen eğitiminde dijital teknolojilerin kullanımına yönelik olarak Türkiye'de hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin eğilimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin kullanıldığı araştırmada, tezler Yüksek Öğretim Kurumu'na ait Ulusal Tez Merkezi sayfasında ulaşılmasına izin verilen ve 2005-2019 yıları arasında hazırlanmış 18 tez ele alınarak incelenmiştir. Hazırlanan tezler; yıl ve türüne göre dağılımı, üniversitelere göre dağılımı, araştırmacı cinsiyetine göre dağılımı, hazırlanan tezlerin yürütülmesinden sorumlu danışmanların unvan dağılımı, araştırma yöntemine göre dağılımı, veri toplama örneklemine göre sınıflandırılması ve veri toplama araçlarına göre sınıflandırılması bakımından ele alınmıştır. Elde edilen veriler tablolar haline dönüştürülmüş frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, veri toplama örneklemi olarak en çok ortaokul öğrencileri seçilirken, araştırma yöntemi olarak en fazla karma yöntem kullanıldığı ve veri toplama tekniğinde test ile birlikte ölçek kullanımının fazla kullanıldığı görülmüştür.Keywords
Fen eğitimi, Dijital teknoloji, Lisansüstü tez

Abstract

This study aims to reveal the trend of the master and doctoral theses in Turkey about digital technology use in science education. The study adopted document analysis, one of the qualitative research methods. The theses were examined by considering 18 theses between 2005-2019 that were open-access on the National Thesis Center of the Turkish Higher Education Institution. The theses were investigated according to their distribution by year, type, universities, researcher gender, advisors’ title, research method, data collection sample and tools. The obtained data were presented in frequencies and percentages and shown in tables. The study results showed that secondary school students were mostly chosen as the data collection sample in the theses, the mixed method was used the most accepted as the research method, and the use of scale with test was seen to be used more in data collection technique.Keywords
Science education, Digital technology, graduate thesi

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri