Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBEYCAN MİLLİ DANSLARIN PROFESYONEL İFADESİ
(PROFESSIONAL PRESENTATION OF AZERBAIJANI NATIONAL DANCES )

Author : Kamala ATAKİSHİYEVA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 37
Page : 1196-1200
    


Summary

Sunulan makale, koreografi sanatının önemli alanlarından biri olan ulusal dansların sahne düzenlemesinin incelenmesine ayrılmıştır. Makale, ulusal dans sanatının sahne düzenlemesiyle ilgili bir dizi konuyu açıklığa kavuşturuyor. Koreografi sanatı çalışmalarında milliyet konusuna değinen yazar, sorunun incelenmesinin bu sanatın gelişiminde önemli bir rol oynadığını kaydetti. Profesyonel dans gruplarının halk oyunlarının sahne düzenlemesinde özel rolü ve bu sanatı geliştiren önde gelen dansçılardan adları almıştır. Halk danslarının sahne düzenlemesinin temel özelliklerinden biri olan açıklayıcı ve tanımlayıcı olmayan unsurların sentezidir. Makalede halk oyunlarının sahne versiyonunda estetik fonksiyonun ön planda olması özel olarak vurgulanıyor . Azerbaycan halk oyunlarının içerik, icra tarzı ve çeşitliliği açısından birçok türü vardır. Bu, insanların sanatsal düşüncelerinin ve yaratıcı hayal gücünün zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Renkli unsurlar ve zengin materyal ile ulusal koreografinin gelişmesine neden olan işte bu çeşitliliktir.Keywords
dans, ulusal, koreograf, kolektif, sahne düzenlemesi

Abstract

The presented article is devoted to the study of the stage design of national dances, which is one of the important areas of choreography. The article clarifies a number of issues related to the stage embodiment of the national dance art. Touching upon the issue of nation in choreographic works of art, the author noted that the study of the problem played an important role in the development of this art. Professional dance groups and folk dances play a special role in the stage design, and the names of the leading dancers who developed this art are noted. One of the main features of the stage design of folk dance is the synthesis of professional and non-professional elements. The article emphasizes the aesthetic function of the stage version of folk dances. There are many types of Azerbaijani folk dances in terms of content, style and variety. This is due to the richness of people's artistic thinking and creative imagination. It is this diversity that has led to the development of national choreography with its colorful elements and rich material.Keywords
dance, national, choreographer, collective, stage arrangement

Advanced Search


Announcements

    20 KASIM 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri