Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERFORMANS VE MAAŞ & YAN HAKLAR YÖNETİMİ ALANINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: HR-TRK YÖNTEMİ
(A NEW APPROACH TO PERFORMANCE AND COMPENSATION & BENEFITS MANAGEMENT: HR-TRK METHOD )

Author : Yiğit ÇAĞLAR  & Yonca GÜROL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 267-273
    


Summary

Günümüzde İnsan Kaynakları Departmanları işletmeler için stratejik öneme sahip ve çoğu zaman stratejik ortak olarak anılan birimler haline gelmiştir. İnsan Kaynakları Departmanlarında işe alım süreçlerinin yanı sıra şirket karlılığından çalışan motivasyonuna kadar birçok alanda etkisi olan performans ve ücret yönetimi uygulamaları da yer almaktadır. Bu çalışmada günümüzde kurumsal firmaların sahip olduğu, iş analizi, iş değerleme, performans ve ücret yönetimi gibi uygulamalara, kısıtlı ve belirli bütçe altında, yeni bir sezgisel prosedür önerisi olarak yetkinlik bazlı performans değerlendirme ve hedef bazlı (MBO) performans değerlendirme sistemlerinin bir arada kullanılmasıyla oluşan skorların kişi, ücret tutarı, ödeme zamanı parametrelerine etkisini baz alarak geliştirilen HR-TRK yöntemi sunulmuştur. Önerilen prosedür geliştirilirken, kişilerin yıllık hedeflerine ulaşma skorlarına ait verinin 0-1 aralığında ve yetkinlik bazlı değerlendirme skorlarına ait verilerin 60-100 aralığında temin edildiği öngörülmüştür. Max ve Min ödeme limitleri 2.0-0.5 oranına yansıyan değerlerle sabit tutularak, limitleri aşma eğilimi gösteren sistemler için normalizasyon prosedürleri geliştirilmiş ve denge sağlanmıştır. Saha uygulamasına geçişinde de tüm organizasyon şemasını kapsayacak şekilde uygulanabilmektedir. Bütçe dağıtımında çalışanların performansını arttırmasını gerektirecek bir sistemle aldıkları ücretin de en iyileneceği atamalar amaçlamaktadır. Maaş ve yan haklar, yetenek edinimi ve tüm stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülerek geliştirilen prosedür, formülize edilmiş, değişik test problemleriyle denenmiş ve sonuçlar tartışılmıştırKeywords
Performans Yönetimi, Maaş ve Yan Haklar

Abstract

Today, the Human Resources Departments have become strategic departments, often referred to as strategic partners, for companies. The Human Resources Departments include performance and compensation & benefits management practices, which have many field effects, from recruitment to employee motivation, as well as recruitment processes. In this study, it is aimed to investigate the effects of corporate firms' competence based performance evaluation and management by objectives (MBO) performance evaluation systems as a new intuitive procedure proposal under application, limited and specific budget such as job analysis, job evaluation, performance and C&B management. HR-TRK method developed based on the effect of scores on person, wage amount, payment time parameters is presented. When the proposed procedure is being developed, it is foreseen that the data for the annual achievement scores of the persons are provided at a range of 0-1 and the data for the competency-based assessment scores are provided at the range of 60-100. Normalization procedures have been developed and stabilized for systems that tend to exceed the limits by keeping the Max and Min payout limits fixed at 2.0-0.5. The transition to field application can also be applied to cover the whole organizational chart. It aims at assignments where the wages they receive with a system that will increase the performance of the employees in the budget distribution are also optimized. The procedure developed with the view to contribute to compensation & benefits, talent acquisition and all strategic human resource management practices has been formulated and tested with different test problems and the results are discussed.Keywords
Performance Management, Compensation and Benefits

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri