Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMLERİ İLE HOLLAND ÖLÇEĞİNE GÖRE BELİRLENEN KİŞİLİK TİPLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFTED STUDENTS' CHOICE OF PROFESSION AND THE PERSONALITY TYPES DETERMINED ACCORDING TO HOLLAND SCALE )

Author : Aliye BOSTAN  & Tolgahan BOSTAN & Sevim Seda SARIDOĞAN ÖZTÜRK & Levent ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1112-1127
    


Summary

Bireyin mesleği yaşam doyumunu doğrudan etkiler. Memnun olduğu mesleği yapmak kişinin ruhsal açıdan sağlıklı olmasını sağlar. Yeteneklerini kullanan, yaptığı işten tatmin olan özel yetenekliler büyük işlere imza atan bireyler olabilirler. Bu bağlamda düşünecek olursak özel yeteneklilerin aileleri tarafından ve öğrenim gördükleri BİLSEM’ler de doğru yönlendirilmeleri gerekir. Özel yetenekli öğrencilerin meslek seçimine dair bir araştırmaya rastlanmamıştır. Özel yetenekli bir öğrencinin en verimli olacağı mesleğe yönelmesinin önemi düşünülürse projeden elde edilen bulgular alandaki eksikliği giderecek, meslek seçimi konusunda BİLSEM’lerde uygulanması gereken yöntem konusunda bir tavsiye niteliğinde olacaktır. Çalışma özel yetenekli öğrencilere dikkat çekilmesinde de etkili olacaktır. Araştırma 2017–2018 Eğitim Öğretim yılı Kasım ayında Adana Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören özel yetenek alanı belirlenmiş 93 genel zihinsel yetenek öğrencisiyle yapılmıştır. Öğrencinin Holland ölçeği ile belirlenen kişilik tipi ile seçmek istediği mesleğin yer aldığı kişilik tipi arasında uyumluluk olup olmadığı araştırılmıştır. Bulgular araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerin %69,9’unun meslek tercihi ile kişilik tipinin uyumsuz olduğunu göstermektedir. Özel yetenekliler kendilerini yeterince tanımlayamamış, kişiliğine uygun bir meslek seçiminde bulunmamıştır. Araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerin %30,1’i kişilik tipine uygun meslek tercihinde bulunurken anne babanın çocuğun meslek tercihine karışmadığı öğrencilerinse %43,3’ü kişilik tipine uygun meslek tercihinde bulunmuştur. Bu durumda öğrencilerin kişilik tipleri ile meslek seçimlerinin uyumsuz olmasında ailelerinin isteklerinin de etkili olduğu sonucu çıkarılabilir.Keywords
Özel yetenekli, BİLSEM, meslek seçimi, Holland ölçeği

Abstract

The profession of the individual directly affects life satisfaction. Doing the profession you are satisfied with keeps you mentally healthy. Gifted people who use their abilities and who are satisfied with their work can accomplish great things. If we think in this context, gifted people should be guided correctly by their families and at the Science and Art Centers where they study. There is no research on the choice of profession of gifted students. Considering the importance of a gifted student's orientation to the profession in which he will be most productive, the findings obtained from the project will eliminate the deficiency in the field, and will serve as a recommendation on the method to be applied in Science and Art Centers for choosing a profession. The study will also be effective in drawing attention to gifted students. The research was conducted in the 1st, 2nd, 3rd and 4th weeks of November in the 2017-2018 academic year with 93 general mental ability students who were educated in an institution in Adana where gifted students were educated together. It was investigated whether there is compatibility between the personality type determined by Holland scale and the personality type in which the student wants to choose. The findings show that 69.9% of the gifted students participating in the study are incompatible with their profession preference and personality type. Gifted students could not define themselves sufficiently and did not choose a profession suitable for their personality. While 30.1% of the gifted students participating in the study chose a profession suitable for the personality type, 43.3% of the students whose parents did not interfere with the child's profession preference chose a profession suitable for his/her personality type. In this case, it can be concluded that the wishes of parents are also effective in the inconsistency of students' personality types and career choices.Keywords
Special talent, BİLSEM, choice of profession, Holland scale

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri