Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PETROL FİYATLARININ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM SEVİYESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF OIL PRICES ON UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT LEVEL )

Author : Emek Aslı CİNEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1096-1111
    


Summary

Petrol fiyatları ülkelerin ekonomik durumlarını ciddi ölçüde etkilemekte ve değiştirmektedir. Enflasyon, üretim seviyesi, istihdam, işsizlik, ödemeler dengesi gibi farklı temel makroekonomik göstergeler değişen petrol fiyatlarından farklı yönlerde etkilenmektedirler. Dolayısıyla, küresel çapta ham petrol yoğun talep görmektedir. Dünya genelinde en yoğun işlem gören iki petrol türü Brent Ham Petrol ve West Toros Intermediate (WTI)’tir. Petrol fiyatlarını arz ve talep dengesi belirlemektedir. Ancak, petrol fiyatlarını kısa vadede etkileyen farklı unsurlar mevcut olup etkileri kalıcı olmamaktadır. Dolayısıyla, petrol fiyatlarını asıl belirleyen unsur uzun vadeli etmenlerdir. Petrol fiyatlarında görülen azalma ve artışlar küresel çapta birçok farklı problemi de beraberinde getirmektedirler. Petrol fiyatları dolar ile ölçüldüğü için petrol fiyatları arttığında dolar azalmakta ya da petrol fiyatları azaldığında dolar artmaktadır. Çalışmada küresel ekonomi için önemi oldukça yüksek olan ham petrolün fiyatlandırılmasında etkili olan unsurlar araştırılmakta, petrol fiyatlarındaki değişimin özellikle işsizlik ve istihdam seviyesi üzerindeki etkileri çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Tespam Dünya Enerji Görünümü Raporu (2020), Türkiye Petrolleri, Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu (2020), OPEC (2020) ve TÜİK verilerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda petrol fiyatlarındaki değişimin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de istihdam ve işsizlik üzerinde ciddi etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Petrol Fiyatları, İşsizlik, İstihdam.

Abstract

Oil prices seriously affect and change the economic conditions of countries. Different basic macroeconomic indicators such as inflation, production level, employment, unemployment, balance of payments are affected by changing oil prices in different ways. Hence, crude oil is in high demand globally. The two most intensely traded oil types in the World are Brent Crude Oil and West Toros Intermediate (WTI). The balance of supply and demand determines oil prices. However, there are different factors affecting oil prices in the short term and their effects are not permanent. Therefore, the main determinant of oil prices is the long-term factors. The decreases and increases in oil prices bring along many different problems on a global scale. Since oil prices are measured in dollars, the dollar decreases when oil prices increase or the dollar increases when oil prices decrease. In the study, the factors that affect the pricing of crude oil, which is very important for the global economy, are investigated, and the effects of the change in oil prices on unemployment and employment level constitute the purpose of the study. For this aim, Tespam World Energy Outlook Report (2020), Turkey Petroleum, Crude Oil and Natural Gas Sector Report (2020), OPEC (2020) and TUIK data were utilized. The result of the study as well as changes in oil prices in the world economy in Turkey have also been found to be of serious impact on employment and unemployment.Keywords
Oil Prices, Unemployment, Employment.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri