Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ABD’NİN AFGANİSTAN MÜDAHALESİNİN YASALLIK SORUNU
(THE LEGALITY ISSUES OF THE US INTERVENTION IN AFGHANISTAN )

Author : Jamaluddin Sadruddin Oghli    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1089-1095
    


Summary

BM kurulmadan önce, tüm ulus devletler kendi çıkarları doğrultusunda her fırsatta ölçüsüz güç kullanmaktaydı. Bu durumun en önemli sebebi, onların kuvvet kullanımı sınırlandıracak herhangi bir yasanın olmamasıydı. Dolaysıyla, meşru müdafaa hakkını düzenleyen, bu kavramdan açıkça bahs eden ve devletlerin güç kullanımını sınırlandıran ilk ve tek antlaşma BM antlaşmasıdır. Bir devletlin hangi şartlar altlında meşru müdafaa hakkına başvurabileceği işbu antlaşmanın 51. Maddesinde açıkça beyan edilmiştir. BM antlaşmasına göre, meşru müdafaanın tek istisnası silahlı saldırıdır. Aynı zamanda yapılageliş kurallarına göre, Aciliyet, gereklilik ve orantılık ilkelerinin da sağlanması gerek. Meşru müdafaa hakkı, her devletin kendini savunmakla sınırlı olup, ölçüsüz kullanılabilecek bir hak değildir. Son zamanlarda bazı devletler “önleyici meşru müdafaa” sayesinde saldırganlık fiillerine meşruiyet kazandırmak çabasındadır. Fakat bu durum uluslararası hukuk açısından herhangi bir geçerliliği yoktur. ABD’nin 2001 Afganistan müdahalesi de “önleyici meşru müdafaa” ilkesine dayanılarak hayata geçirilmiştir. İşte bu yüzden bu müdahalenin geçerliliği tartışılmaktadır. Bu araştırmanın amacı ABD’nin 2001 Afganistan müdahalesinin Uluslararası hukuk açısından geçerli olup olmadığı sorusuna cevap bulmaktır.Keywords
Anahtar kelimeler: ABD, Afganistan, BM, uluslararası hukuk.

Abstract

Before the establishment of UN, all nation-states were using immeasurable power at every opportunity that they have according to their interest. İt is because of that, there was no law to limit the use of force on that time. Therefore, the UN treaty is the only treaty which regulates the right of self-defense as well as use of force. İt is explicitly stated in article 51. Of UN treaty under which condition states can apply to the self-defense. According to UN treaty, the only exception of self-defense is armed attack. At the same time, according to unwritten law, it is necessary to supply the principle of ungenciy, necessity and proportionality. The right of self-defense is limited to protect of itself. İt is not immeasurable right. Recently, some states are trying to legitimize their aggressive acts through “ preventive legitimate defense”. However, this situation has no validity in terms of İnternational law. The intervention of US in Afghanistan in 2001 was implemented based on the principle of “preventive legitimate defense”. That is why, the walidity of this intervention is under discussion. The purpose of this research is to find unswer to the question of whether this intervention was valid in terms of İnternational law.Keywords
USA, Afghanistan, UN, İnternational law

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri