Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODERNİST BİR ROMAN OLARAK YENİŞEHİR'DE BİR ÖĞLE VAKTİ'NDE OLAY VE ZAMAN
(EVENT AND TIME IN YENIŞEHIR'DE BIR ÖĞLE VAKTI AS A MODERNIST NOVEL )

Author : İrem HATIL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1051-1064
    


Summary

Modernist romanın Türk edebiyatında geçirdiği tarihsel süreç göz önüne alındığında batıya göre geç ortaya çıktığı açıktır; ancak onun doğuşu geç olsa da peş peşe çıkan başarılı yazarlar ve onların başarılı eserleriyle yer edinmeyi başarmıştır. Bu yazarlardan ve eserlerden biri de Sevgi Soysal ve onun cezaevinde yazdığı, eleştirel bir nitelik taşıyan Yenişehir’de Bir Öğle Vakti adlı romanıdır. Çalışmada modernist bir roman olarak değerlendirilen bu roman, unsurları bakımından “olay ve zaman” yönünden incelemeye tabi tutulmuştur. Bu yönleriyle romanın yeni modernist ögelerle uyuşup uyuşmadığına bakılmış ve o ögelerle ne kadar örtüştüğünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Modernist romanlarda, zaman unsuru daha kısa bir hal almış gibi gözükse de aslında farklı anlatım teknikleriyle uzun dönemleri kapsar. Olay unsuru ise bu romanlarda neredeyse yok olmuştur. Olaydan çok durumlar, insanlar ve onlarınbireysel duruşu, bilinci ön plana çıkmıştır. Sevgi Soysal, darbe dönemi yazarlarındandır. Bu dönemde TRT’de görev yaparken tutuklanır ve tutukluk döneminde Yenişehir’de Bir Öğle Vakti romanını yazar. Soysal, bu romanla bir kavağın yıkılış süreci içerisinde dönemin Ankara’sını ve farklı kesimlerden farklı insan manzaralarını gözler önüne sermiştir. Bu çalışmada, Sevgi Soysal’ın Yenişehir’de Bir Öğle Vakti adlı romanının olay ve zaman unsurları, analitik bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır.Keywords
Sevgi Soysal, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, modernist roman, zaman, olay.

Abstract

Considering the historical process of the modernist novel in Turkish literature, it is clear that it emerged late compared to the west; However, although its birth was late, it succeeded in gaining a place with successive writer sand their successful works. One of these writers and works is Sevgi Soysal and her critical novel, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, written in prison. This novel, which is considered as a modernist novel in the study, has been examined in terms of "event and time" in terms of its elements. With these aspects, it has been examined whether the novel is compatible with the new modernist elements and it is aimed to find out how much it matches with those elements. In modernist novels, although the time element seems to have become shorter, it actually covers long periods with different expression techniques. The event element has almost disappeared in these novels. Rather than the event, the situations, people and their individual stance, consciousness came to the fore. Sevgi Soysal is one of the writers of the coupperiod. During this period, he was arrested while serving in TRT and during his detention period he wrote Yenişehir’de Bir Öğle Vakti. With this novel, Soysal has revealed Ankara of the period and different human landscapes from different segments in the process of collapse of a poplar. In this study, the event and time elements of Sevgi Soysal's novel, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, have been tried to analyze.Keywords
Sevgi Soysal, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, modernist novel, time, event.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri