Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MİTOLOJİSİNDE “HAYAT AĞACI” SEMBOLÜ VE BU SEMBOLÜN SANATA YANSIMALARINDAN ÖRNEKLER
(THE “TREE OF LIFE” SYMBOL IN TURKISH MYTHOLOGY AND EXAMPLES OF THE REFLECTIONS OF THIS SYMBOL ON ART )

Author : Merve DUYDU  & Okan BOYDAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1042-1050
    


Summary

Türk Sanatı ve kültürünün şekillenmesinde önemli rol oynayan mitolojik unsurlar, sanatsal oluşumun zenginliğine katkı sağlarken, bir taraftan da yüzyıllar öncesine ait değerlerinde gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmuştur. Türk Mitolojisine ait unsurlar, kimi zaman oldukça saygın bir konumda önemsenmiş, kimi zaman da göz ardı edilerek tarihe karışmıştır. Tüm dünya kültürlerinde de kabul gören Hayat Ağacı sembolü ise Türk Mitolojisi ve sanatında ki yerini hala etkin bir şekilde korumaktadır. “Türk mitolojisinde ‘hayat ağacı’ sembolü ve bu sembolün sanata yansımalarından örnekler” başlığı ile hazırlanan bu çalışmada, “hayat ağacı” kavramının Türk Mitolojisinde yeri ve sanata yansımaları örnekler kapsamında ele alınarak incelenmiştir.Keywords
Mitoloji, sanat, Hayat Ağacı.

Abstract

elements, which played an important role in shaping Turkish Art and culture, also helped to transfer their centuries-old values to future generations. Elements of Turkish Mythology were somtimes considered important in a highly respected position, and sometimes ignored and became history. The Tree of Life symbol, which is accepted in all World cultures, still effectively maintains its place in Turkish mythology and art. In this study prepared with the title of “Tree of Life” symbol in Turkish mythology and examples of the reflection of this symbol on art”, the place of the concept of tree of life” in Turkish Mythology and its reflections on art werw examined within the scope of examples.Keywords
Mythology, art, Tree of Life.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri