Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


D-8 Ülkelerinin Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması ve Türkiye’nin Dış Ticaretinde D-8 Ülkelerinin Yeri
(Comparison of The D-8 Countries According to the Logistics Performance Index and Place The D-8 Countries Turkey's Foreign Trade )

Author : Koray ÇETİNCELİ   & Hayri CENGİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1014-1029
    


Summary

Küreselleşme ve günümüzde teknolojinin geldiği nokta itibariyle ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması uluslararası ticarette rekabetin daha da artmasına sebep olmuştur. Ülkelerin lojistik performansı ve kalitesi, uluslararası pazardaki bu rekabette önemli bir fonksiyon haline gelmiştir ve lojistik hizmet kalitelerinin artırılması amacıyla küresel anlamda bu alanda performanslarının ölçülmesi ve tespit edilmesi önemi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, rekabet ortamında ülkelerin durumlarını gösteren ve lojistik performanslarını karşılaştırmalarını sağlayan Dünya Bankası tarafından yayınlanan Lojistik Performans Endeksi (LPI) verileri kullanılmıştır. Türkiye’nin de üyesi olduğu D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkelerin lojistik performansları ile göstergeleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca kuruluş amacı üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ve ticareti artırmak olan D-8 ülkelerinin dış ticaret hacimleri ve Türkiye ile dış ticaret ilişkileri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, 2007-2018 yılları arasında D-8 ülkeleri içerisinde en iyi lojistik performansına sahip ülkeler sırasıyla Malezya, Türkiye ve Endonezya, ayrıca dış ticaret hacmi bakımından 2015-2019 yılları arasında Malezya’dan sonra en büyük dış ticaret hacmine sahip ülke Türkiye’dir. Son olarak ülkelerin lojistik performans endeksinde düşük puan aldığı göstergeler için çözüm önerileri ortaya konmuştur.Keywords
Lojistik, Lojistik Performans endeksi, D-8 Ülkeleri, Dış Ticaret

Abstract

Globalization and the disappearance of the borders between countries, due to the point where technology has reached today, has led to further increase in competition in international trade. The logistics performance and quality of countries has become an important function in this competition in the international market, and the importance of measuring and determining their performances in this field globally in order to increase the quality of logistics services has emerged. In this study, the Logistics Performance Index (LPI) data published by the World Bank, which shows the status of countries in a competitive environment and enables them to compare their logistics performance, is used. Turkey and the D-8 Organization for Economic Cooperation member countries were examined with logistic performance indicators and compared. In addition, organizations that aim to increase economic cooperation and trade among the D-8 member countries examined the relationship between foreign trade and foreign trade volume with Turkey and compared. According to the results of the study, the countries with the best logistics performance among the D-8 countries between 2007-2018, respectively Malaysia, Turkey and Indonesia additionally between the years 2015-2019 in terms of foreign trade volume with Malaysia after the country is the largest foreign trade volume of Turkey. Finally, solutions have been suggested for indicators that countries score low in the logistics performance index.Keywords
Logistics, Logistics Performance Index, D-8 Countries, Foreign Trade

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri