Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İBRAHİM ŞİNASİ EFENDİ’NİN GAZETECİ KİMLİĞİ VE TASVİR-İ EFKÂR GAZETESİ
(IBRAHIM ŞINASI EFENDI'S JOURNALIST IDENTITY AND THE TASVIR-I EFKÂR NEWSPAPER )

Author : Nurcan İNCU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1036-1041
    


Summary

Tasvir-i Efkâr gazetesi, ilk özel Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahvâl gazetesinin devamı niteliğinde olup; Türk basın tarihinde önemli bir yere sahiptir. Türkçe olarak yayınlanan bu gazete dönem gazeteleri açısından yeniliklerin uygulandığı bir neşriyattır. Gazetenin sahibi olan ve Türk fikir gazeteciliğinin babası olarak bilinen İbrahim Şinasi Efendi de, ilk özel gazetelerin çıkmasına öncülük eden aydınların başında gelir. Tercüman- Ahvâl gazetesinin ilk sayısında yer verdiği görüşlerini Tasvir-i Efkâr gazetesinde de tekrarlayarak; yayın amacının halka bilgi vermek, halka kendi yararlarını düşünmeyi ve kendi sorunları üzerinde durmayı öğretmek olduğunu belirtmiştir. Yönetiminde Türk modernleşmesinin önemli şahsiyetlerine yer veren Tasvir-i Efkâr gazetesi; batıdaki normları Osmanlı’nın yenileşme hareketleriyle kıyaslar ve mutlak güce karşı savunur. Bu çalışma; 1862 yılında başlayıp yaklaşık yedi yıl boyunca yayın hayatını sürdüren Tasvir-i Efkâr gazetesinin Türk basın tarihindeki yerini-önemini, ele aldığı konularını ve kurucusu İbrahim Şinasi Efendi'nin aydın-gazeteci kimliğini inceler.Keywords
Tasvir-i Efkâr, İbrahim Şinasi Efendi, Türk Basın Tarihi, Gazete.

Abstract

Tasvir-i Efkâr newspaper is the continuation of the first special Turkish newspaper Tercüman-ı Ahvâl. It also has a very important role in the Turkish press. This newspaper which is published in Turkish, in contrast to other newspapers at that time; includes many innovations. İbrahim Şinasi Efendi, the owner of the newspaper and known as the father of Turkish opinion journalism, is one of the leaders of the intellectuals who helped for the first special newspapers to be published. He repeated his views in the first issue of Tercüman- Ahvâl newspaper, also in Tasvir-i Efkâr newspaper and he stated that the purpose of the publication was to inform the public, to teach the public to consider their own benefits and to focus on their own problems. Tasvir-i Efkâr newspaper, which included important figures of Turkish modernization under its administration; compares the norms in the west with the Ottoman innovation movements and defends them against absolute power. This work; examines the place and importance of Tasvir-i Efkâr newspaper, which started in 1862 and continued its publishing life for about seven years in the history of the Turkish press, trough the subjects it has covered and its founder İbrahim Şinasi Efendi's intellectual journalist identity.Keywords
Tasvir-i Efkâr, İbrahim Şinasi Efendi, History of Turkish Press, Newspaper.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri