Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEETHOVEN 250 YAŞINDA KLASİK MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL DİREĞİ: BEETHOVEN KÜLTÜ
(BEETHOVEN AT THE AGE OF 250 YEARS OLD- CENTRAL PILLAR OF CLASSICAL MUSIC CULTURE: CULT OF BEETHOVEN )

Author : Bahar GÜDEK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1030-1035
    


Summary

Dünya müzik tarihinin en önemli isimlerinde biri ve gelmiş geçmiş en etkili müzik dehalarından biri olarak tanımlanan Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı nedeniyle 2020 yılı tüm dünyada Beethoven yılı olarak kutlanıyor. Sadece yaşadığı dönemi değil müzik tarihini etkileyen, klasik müzik ile romantik dönem arasında kurduğu bağ ile müzik evrelerine yön veren, dünyada en çok seslendirilen besteci olarak Beethoven, yarattığı eserleriyle hâlâ müzisyenlere ilham vermeye devam etmektedir. Beethoven’ ın müzik tarihi içindeki ayrıcalığı, iki çağ arasında yer alan değişime işaret etmesi ve kendisinden sonrakilere köprü vazifesi görmesidir. O, müzikte romantizmi hazırlayan, geleceğin büyük bestecilerine ideal bir örnek oluşturmuştur. Müziğin Beethoven ile birlikte yeni bir döneme girdiğini söylenebilir. Artık bir zanaatkâr olmayan sanatçı acı çeker ve üretir; sıradan ölümlülere nazaran sadece daha üstün bir yetenek ile değil aynı zamanda daha üstün bir ruh ile de ödüllendirilen sanatkâr bütün insanlık için acı çeker ve üretir. Başlangıcı ondokuzuncu yüzyılın başlarına dayanan ve 2020’li yılların başladığı şimdilerde bile etkisini sürdüren Beethoven kültü, klasik müzik kültürünün belkide en temel direğidir. Bugün müziğe bakış açımıza sinmiş fikirler, Beethoven müziğinin kabulünü çevreleyen fikirlerin mayasına kadar uzanabilir. Bu çalışmada klasik müziğin tarihsel yolculuğunu etkileyerek bu müziğin temel direklerinden biri olmuş Beethoven ve onun müziğinin, bizim, bugünki müziğe yönelik bakış açımızı etkilemesindeki sebepler tartışılmıştır.Keywords
Beethoven ve müziği, Beethoven kültü, Beethoven’i anlamak.

Abstract

The year of 2020 is being celebrated as the year of Beethoven due to this year is the 250th birth day of this distinguished personality, mentioned as one of the most important names of the world music history and also described as one of the most influential music geniuses in all times. Beethoven as influencing not only the years he lived but also whole music history, guiding the music phases with the connection between classical music and romantic period and the most vocalized composer in the world continues to inspire musicians with his works. The privilege of Beethoven during music history is indicating the changes between the two periods and being a bridge for the following performers. He has succeeded in music to exemplify for the following glorious composers preparing the romance. So, it can be said that music has entered a new era with Beethoven. An artist who is no longer a craftsman suffers and peoduces; awarded not only with a superior ability but also with a higher soul than ordinary mortals, the artist suffers and produces for all humanity. Beethoven cult, whose origin dates back to the beginning of the nineteenth century and continues even in the 2020s. is perhaps the most central pillar of classical music culture. The ideas, even affected our view of music today may extend up to the yeast of the ideas surrounding the acceptance of Beethoven music. In this study, influencing the historical journey of classical music, became one of the central pillars of this music and the reasons why Beethoven and his music impress our point of view towards today's music are discussed.Keywords
Beethoven and his music, Cult of Beethoven, Understanding Beethoven.

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri