Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOBILIZING THE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS IN A SMARTPHONE DEVICE AMIDST THE CURRENT PANDEMIC
(MOBILIZING THE LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS IN A SMARTPHONE DEVICE AMIDST THE CURRENT PANDEMIC )

Author : Dr, Froilan Delute Mobo    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 968-971
    


Summary

Teknoloji, özellikle şu anda yaşadığımız pandemik krizde internet tabanlı bir sistem akıllı telefon cihazında yapılabilen Eğitim Teknolojisi aracını harekete geçirerek bugün aşıyor. Mevcut salgın, COVID-19 enfeksiyonunun hızla artması nedeniyle gerçek hayattaki durumu getirdi. Şu anda Zambales eyaletinde 190 hasta var. Araştırmacı, SMARTPHONE Cihazında bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) kullanacaktır, bu çalışmanın arkasındaki sebep, kolaylık ve esnekliktir, nerede olursanız olun, hala LMS'ye erişebilir ve ardından bu tür öğrenimdeki öğrencilerin erişilebilirliği gibi bildirimler alabilirsiniz. esnek öğrenme aracı olarak platform Öğrenme Yönetim Sistemlerinin özellikleri, sistemdeki değerlendirme yöntemlerini bile kendi sınıfı için otomatikleştirilmiş konuların, kısa sınavların ve alıştırmaların ayarlamasını yapma yeteneğine sahiptir, Öğrenciler artık hedefteki tartışmalara başlayamazlar çevrimiçi forumlarda kullanılan diller ve kaynaklara doğrudan sınıftan erişmek ve bunları paylaşmak için akıllı telefon cihazlarını kullanamadılar (Gabarre, Gabarre, Din, Shah ve Karim, 2013) Araştırmacı karma yöntemli bir araştırma tasarımı yürütecektir. Karma yöntem, multidisipliner bir çalışma ortaya çıkarmak için niteliksel ve niceliksel araştırma tasarımının bir kombinasyonudur (Aramo-Immonen, 2011). Google Form kullanılarak yapılan bir çalışmanın yürütülmesi sırasında Katmanlı Anket kullanılacaktır, bu yaklaşımda, yanıtlar çevrimiçi veritabanından anında alınabildiği için veri alma, yanıtlayanlar için kolay olacaktır. Tüm veriler toplandıktan sonra grafiksel grafik ve frekans tabanlı veri analizi yaklaşımı kullanılarak istatistiksel olarak ele alınacaktır. SmartPhone kullanarak Öğrenme Yönetim Sistemini harekete geçiren kullanıcıların profil düzeylerine göre, farklı kurumlardan gelen 22 katılımcı vardır: (1) College of Subic Bay Montessori, (2) Central Luzon College of Science and Technology ve (3) 18 ile 46 yaşları arasında değişen farklı yaş seviyelerine sahip Eğitim Bölümü-Olongapo Şehri. Yüzde 95,5, Öğrenme Yönetim Sisteminin, karşılık gelen kurumlarda geleneksel öğrenmenin standart ve normlarının gerekliliklerine uyduğunu kabul etti ve yüzde 4,5 kabul etmedi. Yeni normalin ortasında yeni bir eğitim platformu olarak yanıt veren LMS'nin çok tatmin edici bir önemi olduğunu söyleyen yüzde 40.9 derece var. Toplanan yukarıdaki sonuçlara dayanarak Öğrenme Yönetim Sistemleri gerçekten kendi kurumları üzerinde etkili bir eğitim platformu olarak ima etmektedir.Keywords
Pandemik, SMARTPHONE Cihazı, Öğrenme Yönetim Sistemi

Abstract

Technology transcends today by mobilizing the Educational Technology tool that can be done in an internet-based system smartphone device especially on the current pandemic crisis we are currently experiencing. The Current pandemic brought real-life situation because of the fast increasing of COVID-19 infected. At present we already have 190 infected persons in the province of Zambales. The Researcher will be employing a Learning Management System (LMS) in SMARTPHONE Device, the reason behind this study is its convenience and flexibility wherever you are you can still access the LMS and then receive notifications like the accessible of the students in this type of learning platform as means of flexible learning The features of the Learning Management Systems has a capability to do automated settings of topics, quizzes, and exercises for his class even the assessment methods on the system, even Students were no longer able to start discussions in the target language in online forums nor were they able to use their smartphone devices to access and share resources directly from the classroom (Gabarre, Gabarre, Din, Shah, & Karim, 2013). The Researcher will be conducting a mixed-method research design. Mixed method is a combination of qualitative and quantitative research design to come-up with a multidisciplinary study, (Aramo-Immonen, 2011). A Stratified Questionnaire will be used during the conduct of a study using Google Form, in this approach data retrieval will be easy for the respondents to answer back because answers can be drawn from the online database immediately. After collecting all the data and will be statistically treated using graphical chart and frequency based data analysis approach. Based on the level of profiles of the users mobilizing the Learning Management System using SmartPhone there are 22 respondents coming from different institutions namely: (1) College of Subic Bay Montessori, (2) Central Luzon College of Science and Technology, and (3) Department of Education-Olongapo City with different levels of age ranging from 18 to 46 years old. 95.5 percentages agreed that the Learning Management System fit the requirements of standards and norms of traditional learning in their corresponding institutions and 4.5 percentage do not agree. There are 40.9 degrees of percentage saying that there is a very satisfactory significance on the LMS that responds as a new educational platform amidst the new normal. Based on the above results gathered the Learning Management Systems really imply as effective educational platform on their own institutionsKeywords
Pandemic, SMARTPHONE Device, Learning Management System

Advanced Search


Announcements

    20 OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri