Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BREXIT VE İNGİLTERE'DE KOBİ'LERİN GELECEĞİ
(BREXIT AND THE FUTURE OF SMEs IN THE UK )

Author : Emre NALÇACIGİL  dr. emre nalçacıgil  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary

Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, Brexit kavramı açıklığa kavuşturuldu. Bu bölüm, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) (Brexit) ayrılma kararının tarihsel sürecini listeler. İngiltere 31 Ocak 2020'den itibaren AB'den resmi olarak ayrılmış bir topluluktur. Yeni durum, ülkenin her kesimini yakından etkileyen bir gelişme olmuştur. Bu çalışmada, büyük ölçekli işletmeler değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyüklüğü incelenmiştir. Bu nedenle, ikinci bölümde, İngiltere'deki KOBİ'ler tanıtıldı. Burada, AB ve İngiltere'de kabul edilen KOBİ kavramının tanımı ve sınıflandırmaları ayrı ayrı açıklanmaktadır. Üçüncü bölüm, Brexit'ten sonra İngiltere'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin geleceği ile ilgilidir. Brexit'in hem özel işletmeler hem de kamu kurum ve kuruluşları ile yakından ilişkili olduğu tüm taraflar tarafından genel olarak kabul edilen bir gelişmedir. İşletmelerin önemli bir bölümünü oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni durumdan kesinlikle etkilenmeye başlayacaktır. Bu bağlamda olası gelişmeler son bölümün içeriğini oluşturmuştur. Çalışma sonunda sonuçlar ve genel değerlendirme ile tamamlanmıştır.Keywords
Brexit, KOBİ'ler, AB KOBİ'leri, İngiltere'de KOBİ'ler, Brexit sonrası İngiliz KOBİ'leri

Abstract

This study consists of three main sections. First, the concept of Brexit was clarified. This section lists the historical process of Britain's decision to leave the European Union (EU) (Brexit). The UK is now an officially separated community from the EU, starting January 31, 2020. The new situation has been a development that affects every segment of the country closely. In this study, the size of Small and Medium Enterprises (SMEs) was examined, not large-scale enterprises. Therefore, in the second part, SMEs in the UK are introduced. Here, the definition of the SME concept accepted in the EU and the UK and their classifications are explained separately. The third part is about the future of SMEs in England after Brexit. It is a development generally accepted by all parties that Brexit is closely related to private enterprises as well as public institutions and organizations. SMEs, which constitute an important part of the enterprises, will definitely start to be affected by the new situation. Possible developments in this context constituted the content of the last section. The study was finally finished with results and general evaluation.Keywords
Brexit, SMEs, EU SMEs, SMEs in the UK, British SMEs after Brexit

Advanced Search


Announcements

    Kasım ayı sayımız 30 kasım tarihinde çıkacaktır.

    OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri