Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURİYELİ MÜLTECİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BUNUN TÜRKİYE’YE YANSIMALARI
(PROBLEMS OF SYRIAN REFUGEES AND REFLECTIONS TO TURKEY )

Author : Sevda KÖYÜSTÜ  & S. Pınar MEHEL TUTUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 388-402
    


Summary

Dünyanın farklı bölgelerinde değişik tarihlerde devam eden çatışmalar ve savaşlar; milyonlarca insanı yerinden yurdundan zorunlu göç ettirmiştir. Suriye’de yaşanan iç savaş sadece Suriye’yi değil birçok ülkeyi ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak etkilemektedir. Savaş ve savaşın getirdiği olumsuz yaşam koşulları, hayatta kalma endişesi gibi nedenlerle birçok aile göç etmek zorunda kalmıştır. 17 Aralık 2010 yılında bir gencin kendini yakması sonucu ilk defa Tunus’ta başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreç Mısır, Libya ve Suriye’de devam etmiştir. Özellikle Suriye’deki Arap Baharından Türkiye çok etkilenmiştir. Gelinen bu noktada Türkiye’deki mülteci sayısının 4 milyona yaklaştığı tahmin edilmektedir. Artan Suriyeli sayısı ile beraber ekonomik, kültürel, eğitim ve sağlık açısından çeşitli problemler kendini göstermeye başlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı; Suriyeli mültecilerin karşılaştıkları sorunları incelemek ve bunun Türkiye’ye yansımalarını değerlendirmektir. Literatür taraması yoluyla gerçekleştirilen çalışmada Suriyeli mültecilerin sorunları dört başlıkta (*barınma ve temel ihtiyaçlar, **eğitim, ***sağlık, ****ekonomik) ele alınmıştır ve yansımaların hangi açıdan olduğu yorumlanmaya çalışılmıştır.Keywords
Suriye, Mülteci, Göç, Sorun, Türkiye

Abstract

The on going conflicts and wars in different parts of the world on different dates forced millions of people to migrate. The civil war in Syria affects not only Syria but many other countries from economic, social and societal aspects. Many families had to migrate due to the reasons such as the war and the negative living conditions and survival concerns caused from that war. The process which started in Tunisia for the first time as a consequence of burning genocide on December 17, 2010, and which was called Arab Spring, continued in Egypt, Libya and Syria. Especially, Turkey was affected by the Arab Spring in Syria. Coming this point, the number of refugees in Turkey is estimated that nearly 4 million. Along with the increasing number of Syrians, various problems have occurred in terms of economic, cultural, education and health. The main purpose of this study is; examine the problems faced by refugees in Syria and Turkey to assess the implications of it. In the study conducted through the literature review, the problems of the Syrian refugees were addressed in four sections (* housing and basic needs, ** education, *** health, **** economics) and interpretation of the reflection of them.Keywords
Syria, Refugee, Migration, Problem, Turkey

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri