Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


‘FARCE’ YA DA ‘DURUM KOMEDİSİ’: JOE ORTON’UN WHAT THE BUTLER SAW (1969) ADLI OYUNU
(‘FARCE’ OR ‘COMEDY OF SITUATION’: JOE ORTON’S WHAT THE BUTLER SAW (1969) )

Author : Sedat BAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 956-967
    


Summary

Bazı eleştirmenler tarafından farklı bir edebi tür olarak görülen Fars, genellikle bir komedi alt türü olarak kabul edilir. Karakterlerden ziyade duruma bağlı olmasına rağmen, diğer tüm komedi türleri gibi mutlu bir sonla bittiği için, biz bu çalışmamızda, Aristoteles’in Komedya ve Tragedya arasındaki ayrımını temel alarak bunu bir komedi alt türü olarak kabul ettik. Bu çalışmada, esas olarak Fars’ın farklı özelliklerine odaklanan mevcut tanımları ve seçkin sözlüklerdeki açıklamaları temel alarak, yeterli ve kapsayıcı bir tanım yaratmayı deneyeceğiz. Sonra onu diğer komedi türlerinden ayıran özellikleri açıklığa kavuşturmaya ve her birini ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağız. Bunu yaparken, önce Fars’ın Avrupa ve İngiltere'de tarihinin ve gelişiminin kısa bir özetini vereceğiz. Sonraki bölümde, karakterlerin, olay örgüsünün ve diğer özelliklerinin onu bir Fars örneği olarak etiketlemek için uygun olup olmadığını belirlemek için Joe Orton’un şaheseri kabul edilen What the Butler Saw (1969) oyununu yakından inceleyeceğiz. Sonuç bölümünde oyundan topladığımız verileri değerlendireceğiz ve ne ölçüde bir Fars olarak kabul edilebileceğini göstermeye çalışacağız.Keywords
Joe Orton, What the Butler Saw, Fars, Komedya

Abstract

Farce, regarded by some critics as a distinct literary genre, is generally accepted to be a subtype of comedy. We will accept it to be a sub-genre of comedy as it also has a happy ending as all the other types of comedy based on Aristotle's distinction between Comedy and Tragedy, we will consider it as a comedy sub-genre, though it depends on situation rather than characters. In this study we will try to create a substantial definition for it depending on the present definitions first, which focus mainly on different features of farce, and explanations in the outstanding dictionaries. Then we will try to clarify the features that distinguish it from the other types of comedy and explain them in detail. Doing this we will give a brief summary of its history and development in Europe and Britain. In the following part we will closely examine Joe Orton’s masterpiece What the Butler Saw (1969) to determine whether the characters, plot, and other characteristics of it are suitable for labelling it as an example of farce. In the conclusion part we will evaluate the data that we have gathered from the play, and we will show to what extend it can be regarded as a farce.Keywords
Joe Orton, What the Butler Saw, Farce, Comedy

Advanced Search


Announcements

    20 OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri