Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARA YOLU İLE EŞYA TAŞIMALARINDA GÖNDERENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNU DOĞURAN HÂLLERE AYKIRILIĞIN SÖZLEŞMENİN AKIBETİNE ETKİSİ
(EFFECT OF CONTRAVENTION ON THE FATE OF THE CONTRACT, WHICH GIVES RISE TO THE PERFECT RESPONSIBILITY OF THE SENDER IN THE TRANSPORT OF GOODS BY ROAD )

Author : Bilal ÖZEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 947-955
    


Summary

Gönderen eşya taşıma sözleşmesinin tarafı olarak, kanundan veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlâl ederse, taşıyıcıya karşı tazminat ödeme yükümlülüğü altına girebilir. Ancak gönderenin yükümlülük ihlali tazminat yükümlülüğünün yanı sıra sözleşmenin akıbetine de etki edebilir. Bu noktada sözleşmenin nasıl sona erdirilebileceği sorusu akla gelmektedir. Taşıma sözleşmesinin ani edimli bir sözleşme mi yoksa sürekli edimli mi bir sözleşme mi olduğunun tespiti bu soruya verilecek cevabı da değiştirmektedir. Bu nedenle sözleşmenin edim bakımından niteliğinin tespiti elzemdir. Çalışmada öncelikle sözleşmenin edim bakımından niteliği ele alınmıştır. Daha sonra ise taşıyıcının sözleşmeyi sona erdirmesi “taşıyıcının ifayı reddetmesi ve sözleşmeden dönme”, “sözleşmenin feshi” ve “sözleşmenin iptali” başlıklarında açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak, kanun koyucunun tehlikeli eşya taşımalarında getirmiş olduğu özel düzenleme incelenmiştir.Keywords
Taşıma sözleşmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, sözleşmenin feshi, sözleşmeden dönme

Abstract

As a party to the contract of carriage of goods, the sender may be under an obligation to pay compensation to the carrier if it violates its obligations arising from the law or contract. However, the sender's breach of obligation may affect the fate of the contract as well as the liability for compensation. At this point, the question of how the contract can be terminated comes to mind. Determining whether a transport contract is a sudden-action contract or a continuous-action contract also changes the answer to this question. For this reason, it is necessary to determine the quality of the contract in terms of performance. The quality of the contract in terms of performance was first discussed in the study. Later, the carrier's termination of the contract was explained in the headings “carrier's refusal to perform and return from the contract”, “termination of the contract” and “cancellation of the contract”. Finally, the special regulation introduced by the legislator in the transport of dangerous goods has been examined.Keywords
contract of carriage, abscondence, termination of the contract, rescission of a contract

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri