Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AZERBAYCAN EĞİTİM SİSTEMİNDE, AİLE TERBİYESİ VE HALK KÜLTÜRÜ KAYNAKLARINDAN YARARLANMA DÜŞÜNCESİNİN EDEBÎ SAHADAKİ YANSIMALARI
(THE INFLUENCE AND ECHOES OF THE RISING IMPORTANCE OF FAMILY UPBRINGING AND FOLK CULTURE IN AZERBAIJANI LITERATURE )

Author : Ali EROL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 301-309
    


Summary

Azerbaycan’da 1905 hürriyet manifestosunun yarattığı coşkun ruh hâli içerisinde, özellikle muhteva açısından yeni bakış açısı kazanacak olan şair ve yazarlar, yaşanan hayatın gerçek boyutlarına yönelmişler, klâsik geleneği büyük ölçüde terk ederek, sosyal-gerçekçi bir bakış açısı içerisinde gözleme dayalı tasvir ve tahliller ortaya koymuşlardır. Aynı amaçlar doğrultusunda hareket etseler de tarz, yöntem, felsefe, dil ve üslûp açılarından farklı yol izleyecek olan bazı isimler, sonraki yıllarda “İnkilabî-Demokratik Edebiyyat”, “Romantik Edebiyyat” ve “Maarifperver- Realist Edebiyyat” olmak üzere başlıca üç ana grup hâlinde değerlendirilmişlerdir. Bunlar içerisinde eğitimci yönleri ile öne çıkan Süleyman Sani Ahundov, Abbas Sıhhat, Abdulla Şaik Talıbzâde Sultan Mecid Ganizâde, Reşid Bey Efendizâde gibi bir grup aydın ilk kez aile terbiyesi, okul-aile iş birliği gibi kavramlara dikkat çekerek eğitim planlamalarına yeni bir bakış açısı kazandırmışlar, bu yönde eserler ortaya koymuşlardır. Bu çalışmalarında da her yaşta çocuğun ilgisini çekebilmek için büyük ölçüde halk kültürü kaynaklarından yararlanmışlar, böylece Azerbaycan edebiyatında “Maarifperver-Realizm” adı altında yeni bir ekol ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, XX.yy’ın ilk yarısında teşekkül eden başlıca edebî ekollerin eğitim ve terbiye konusunda gösterdikleri duyarlılık ele alınacak, bu bağlamda halk kültürü kaynaklarından yararlanma düşünceleri, eğitim ve terbiyede ailenin rolü hakkındaki müşterek tespitler ve çalışmalar incelenecektir.Keywords
Azerbaycan Edebiyatı, Eğitim ve Terbiye, Aile, Halk Edebiyatı

Abstract

The exuberance, generated by the independence manifest of 1905 in Azerbaijan, inspired poets and writers to adopt new points of views and contents. They relinquished the classical tradition to a great extent and began to make analyses and portrayals on the basis of observation with a particular social-realist view. Although they were driven by common objectives, they employed various styles, methods, thinking and language. Therefore it is common to clasify those writers under three main groups: İnkilabî-Demokratik Edebiyyat”, “Romantik Edebiyyat” ve “Maarifperver- Realist Edebiyyat”. Süleyman Sani Ahundov, Abbas Sıhhat, Abdulla Şaik Talıbzade, Sultan Mecid Ganizade, Reşid Bey Efendizade were distinguished by their interest in educational matters and emphasized the importance of family upbringing, school-family cooperation. They mainly drew on folk culture resources in order to attract the attention of children. Consequently a new trend called “Maarifperver-Realizm” emerged in Azerbaijani Literature. In this study we will examine the main literary trends of thefirsthalf of the 20th century in terms of education and up bringing of childrenand look into the use of folk culture resourcesandtheopinionsandeffortsaboutthe role of family.Keywords
Azerbaijani literature, Education and Upbringing, Family, Folk Literature

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri