Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORANAVİRÜS SALGINININ MÜZE ZİYARETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ
(THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK ON MUSEUM VISITS: THE CASE OF IZMIR )

Author : Mahmut BARAKAZI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 892-901
    


Summary

Kültür amaçlı seyahat eden birey veya gruplar için varış yaptıkları destinasyonların geçmişi, gelenekleri ve toplumsal değerleri hakkında bilgiler sağlayan müzeleri ziyaret etmek önemli olarak kabul edilmektedir. Seyahat öncesinde hangi tür müzelerin olduğu ve müzelerde yer alan eserlerin özelliği hakkında araştırma yapan turist sayılarının varlığı son dönemlerde hızla artmaktadır. Bu bağlamda müze ziyaretlerinin seyahatin bir parçası olmasının yanı sıra bazen de seyahatin asıl amacı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kriz dönemlerinde (ekonomik, savaş, politik, doğal afet) olduğu gibi salgın durumlarında da turizm faaliyetleri olumsuz etkilenmekte ve buna bağlı olarak müze faaliyetleri de düşüş göstermektedir. Türkiye’de Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ülkelerin başında gelmekte ve müze ziyaretleri ciddi oranda düşüş göstermektedir. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, Koronavirüs salgını sırasında İzmir’de ki müzelere gelen ziyaretçi sayısını bir önceki yıla göre karşılaştırmak ve istatistiksel rakamların yaşadığı değişimi ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi olarak ikincil veri analizi kullanılmış ve müze istatistiklerinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçları incelendiğinde Koronavirüs salgınının diğer krizlerden daha olumsuz etkiler ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Ancak kısmen de olsa Haziran 2020 tarihi itibariyle müze ziyaretlerinin tekrar gerçeklemeye başladığı da görülmektedir.Keywords
Pandemi, Koronavirüs, Turizm, Müze

Abstract

It is considered important to visit museums that provide information about the history, traditions and social values for individuals or group straveling for cultural purposes. The number of tourists has been increasing rapidly recently who have researched what types of museums exist before traveling and the characteristics of the artifacts in the museums. In this context, it is understood that museum visits are not only part of the travel but also sometimes the main purpose of the travel. However, in times of crisis (economic, war, political, natural disaster) as well as in epidemic situations, tourism activities are negatively affected and museum activities also decrease accordingly. In this context, the aim of the research is to compare the number of visitors to museums in Izmir during the Coronavirus outbreak with the previous year and to reveal the change experienced by statistical figures. Secondary data analysis was used as a research method and museum statistics were used. When the research results are examined, it is understood that the coronavirus epidemic has more negative effects than other crises. However, it is also seen that museum visits again begin as of June 2020.Keywords
Pandemic, Coronavirus, Tourism, Museum

Advanced Search


Announcements

    20 OCAK 2021 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri