Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GAZETE HABERLERİNDE BAYBURT’TA HAYAT (1929-1948)
(LIFE IN BAYBURT IN THE NEWSPAPERS (1929-1948) )

Author : Mehmet ELBAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 881-891
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, 1929-1948 yılları arası gazete haberlerinden hareketle Bayburt ilini kentleşme, sosyal ve kültürel hayat, ekonomi, salgınlar, afetler ve siyasi hayat kapsamında değerlendirmektir. Bu kapsamda araştırmada Akşam, Hâkimiyeti Milliye, Kurun ve Ulus Gazeteleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1929-1948) Bayburt’ta kentleşmenin hızlı bir seyir kazandığı görülmüştür. Ekonomik hayat açısından Bayburt ilindeki tarımsal üretimi, dolu gibi doğal felaketler etkilemiştir. Hayvancılık açısından en temel problem, hayvan hastalıklarıdır. Yine, ekmek yapımı ve ısınmak için gereken yakacak odunun bulunamaması, Bayburtluların günlük hayatını en çok etkileyen problem olmuştur. Dönem içinde problemin ivedi çözümü için kavak fidanlığı tesisi kurulması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan Tebriz-Trabzon yolu ve dokumacılığın ticari ve ekonomik hayat açısından önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca, Bayburt’ta sosyo-kültürel hayatta cirit, kayak gibi spor kulüpleri ve Bayburt Halkevi’nin yapmış olduğu etkinlikler önemli bir yere sahiptir. Öte yandan, İsmet İnönü, Şükrü Kaya Bey, İran Şahı Rıza Pehlevi ve Şükrü Saracoğlu gibi siyasi liderler dönem içinde Bayburt’u ziyaret etmiştir.Keywords
Bayburt ili, gazete haberleri, günlük hayat.

Abstract

The aim of this research is to evaluate Bayburt within the scope of urbanization, social and cultural life, economy, epidemics, natural disasters and political life, based on newspaper reports published between 1929 and 1948. In accordance with this, the newspapers Akşam, Hâkimiyeti Milliye, Kurun and Ulus were examined for the research. As the result of the research, it was seen that urbanization in Bayburt accelerated in the first period of the Republic (1929-1948). In economic terms, natural disasters such as hail affected agricultural production in Bayburt city. The fundamental problem in terms of husbandry is animal diseases. Also, the lack of firewood required for bread making and heating was the problem that affected the daily life of the people of Bayburt the most. It was decided to establish a poplar tree plantation facility for the immediate solution of the problem during the period. On the other hand, it has been observed that the Tabriz-Trabzon road and textile are important in terms of commercial and economic life. In addition, in the socio-cultural life in Bayburt, sports clubs such as javelin and skiing and the activities organized by Bayburt Community Center have an important place. On the other hand, political leaders such as İsmet İnönü, Şükrü Kaya Bey, Iranian Shah Rıza Pehlevi and Şükrü Saraçoğlu visited Bayburt during the period.Keywords
Bayburt City, newspaper reports, daily life.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri