Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK-GÜRCÜ EDEBİYATINDA KARŞILIKLI ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI
(COMPARATİVE TRANSLATION STUDIES IN TURKISH-GEORGIAN LITERATURE )

Author : Mehmet Nadir ACET   & Maia MESKHIDZE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 862-869
    


Summary

İnsanlık tarihi boyunca icat ve keşifler her zaman bir ihtiyaca istinaden yapılmıştır. İlk insanlar da kendi aralarında birbirlerini anlayabilmek için jestler ve mimikler kullanmaya başlamış ve farklı nedenlerle bir takım sesler çıkarmışlardır. Daha sonraları ise birbirlerinin anlayabileceği bir dil geliştirmişlerdir. Bir arada yaşayan bu insanlar dil vasıtasıyla iletişim kurmayı başarmış ve bir ulus olma yolundaki en önemli adımı atabilmişlerdir. Zaman içerisinde ortaya çıkan bazı nedenlerden dolayı (savaş, evlilik, ticaret vb.) kendi ana dillerinde ifade ettikleri şeyleri başka dilleri konuşan halklara aktarabilmek için çeviri ediniminden yararlanmışlardır. Çeviri, çokkültürlülükle iç içe gelişen bir olgudur. Bundan dolayı çeviri ile çokkültürlülük kavramını ayrı düşünemeyiz. Çokkültürlülüğün ayrılmaz bir parçası olan çeviri etkinliğine baktığımızda ise bu etkinliğin yazılı kaynaklara göre binlerce yıl gerilere dayandığını söyleyebiliriz. Çeviri, tarih boyunca toplumlar arasındaki iletişimi sağlar ve böylelikle kültürel bir köprü görevi üstlenir. Türkiye ve Gürcistan arasındaki kültürel bağın sağlanabilmesi için de karşılıklı edebi çevirilerinin önemi yadsınamaz. Bilindiği üzere, iki ülke arasında yüzyıllara dayanan bir ilişki söz konusudur. Ancak bu iki dost ülke arasındaki edebi ilişkiler sanıldığının aksine oldukça yakın zamana dayanmaktadır. Türkçeden Gürcüceye çevrilen edebi eserler Gürcü Edebiyatından Türk Edebiyatına aktarılan edebi eserlere göre oldukça fazladır. Ancak yine de son zamanlarda Gürcü Edebiyatından Türkçeye de çevirilerin giderek arttığını söyleyebiliriz.Keywords
Çeviri, Edebi İlişkiler, Gürcistan, Türkiye

Abstract

Inventions and discoveries throughout the history of mankind have always been made based on a need. The first people started to use gestures and facial expressions to understand each other among themselves, and they made some sounds for different reasons. Later they developed a language that each other could understand. These people who lived together had succeeded in communicating through language and had been able to take the most important step towards becoming a nation. For some reasons that emerged over time (war, marriage, trade, etc.), they made use of translation acquisition to transfer what they expressed in their own mother tongue to people who spoke other languages. Translation is a phenomenon that develops together with multiculturalism. Therefore, we cannot think of translation and multiculturalism separately. When we look at the translation activity, which is an integral part of multiculturalism, we can say that this activity dates back to thousands of years according to written sources. Translation provides communication between societies throughout history and thus acts as a cultural bridge. In order to be able to ensure the cultural bond between Turkey and Georgia, the importance of mutual literary translation cannot be denied. As it is known, there is a centuries-old relationship between the two countries. However, contrary to what is believed, the literary relations between these two friendly nations are based on quite recent times. Literary works translated from Turkish into Georgian are quite more than literary works transferred from Georgian Literature to Turkish Literature. However, we can still say that the translations from Georgian Literature to Turkish have gradually increased recently.Keywords
Translation, Literary Relations, Georgia, Turkey

Advanced Search


Announcements

    20 ARALIK 2020 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri