Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ AKÇAABAT ORTAMAHALLE’NİN YENİDEN CANLANDIRILMASI
(REGENERATION OF HISTORICAL AKÇAABAT ORTAMAHALLE )

Author : Çiğdem BOGENÇ  & Banu BEKCİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 811-823
    


Summary

Kent kimliğinin vazgeçilmez bir unsuru olan tarihi çevreler, içinde bulundukları zaman boyunca sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Yaşanması kaçınılmaz olan bu değişimde, tarihi dokuların, kendilerine özgü niteliklerini kaybetmeden geleceğe aktarılması gelecek kuşaklar adına oldukça önemlidir. Tarihte İslam ve Hristiyan toplumlarına başkentlik yapmış ve bu toplumların yaşayış farklılıklarından etkilenmiş Akçaabat ilçesi ülkemizin önemli tarihi çevreleri arasında yer almaktadır. Geçmişi milattan öncelere dayanan Akçaabat ilçesi Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eseri de günümüze aktarabilmiş Karadeniz’in nadir ilçelerinden birisidir. Sahip olduğu özgün tarihi çevresi ile 1988 yılında kentsel sit alanı ilan edilen Akçaabat Ortamahalle koruma ve yeniden canlandırma süreci içerisine girmiştir. Bu çalışmada sürdürülebilir koruma yaklaşımları ve yapılan uygulamalar ortaya koyularak Akçaabat Ortamahalle’nin tarihi çevre korumasına yönelik politikalar sorgulanmıştır. Çalışma (i) Akçaabat Ortamahalle’ye yönelik karakteristik özelliklerin uzman paydaşlar tarafından irdelenmesi ve mevcut durumun ortaya konulması,(ii) Uzman görüşmeleri ile elde edilen koruma, turizm, ekonomik gelir elde etme, eğitim ve bilinçlendirme temalarına yönelik bulgulardan oluşmaktadır. Elde edilen tüm bulgular sonucunda Akçaabat Ortamahalle’nin canlandırılması sürecinde tüm paydaşların (uzman grup, yöre halkı vb.) aktif olarak yer alması ve koruma bilincinin küçük yaşlardan itibaren bireylere verilerek tarihi çevre korumanın başarılı bir şekilde yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak hem Akçaabat Ortamahalle’nin yeniden canlandırılması hem de dünya üzerindeki tüm tarihi çevrelerin sürdürülebilir bir şekilde korunmasına yönelik öneriler geliştirilmiştirKeywords
Tarihi Çevre Koruma, Kentsel Sit, Akçaabat Ortamahalle, Kültürel Miras

Abstract

Historical sites, which are an indispensable element of urban identity, remain under the influence of social, cultural and technological changes throughout their time. In this inevitable change, it is of vital importance to transfer the historic fabric to the future without losing its unique qualities. Akçaabat district, which had been the capital of Islamic and Christian societies in history and influenced by the differences in the lifestyles of these societies, is one of the important historical sites of our country. Akçaabat district, whose history dates back to ancient times, is one of the rare districts of the Black Sea, which has been able to transfer many works belonging to the Roman, Byzantine, Komnenos and Ottoman periods from past to the present day. Akçaabat Ortamahalle, which was declared an urban site in 1988 with its original historical surroundings, has been undergone in a process of conservation and regeneration. In this study, sustainable conservation approaches and practices were discussed and the policies on historic environmental conservation of Akçaabat Ortamahalle were questioned. The study consists of findings concerning (I) the examination of the characteristics of Akçaabat Ortamahalle by the expert stakeholders and revealing the current situation, (ii) the themes of conservation, tourism, economic income generation, education and awareness generated through expert interviews. As a result of all the findings, it was concluded that, in order to achieve historic environmental protection successfully, all the stakeholders (expert group, local community etc.) should be actively engaged in the regeneration process of Akçaabat Ortamahalle and conservation awareness should be gained by the individuals from young ages. As a result, proposals were developed both for the regeneration of the Akçaabat Ortamahalle and for the sustainable conservation of all historical sites around the world.Keywords
Historic Environment Protection, Urban Site, Akçaabat Ortamahalle, Cultural Heritage

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri