Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE SÜREÇ İYİLEŞTİRME ODAKLI BİR UYGULAMA
(SIX SIGMA APPROACH AND A PROCESS IMPROVEMENT FOCUSED APPLICATION IN THE ENERGY SECTOR )

Author : Erdinç SİPAHİ  & Çetin BEKTAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 800-810
    


Summary

ÖZET Altı Sigma yaklaşımı; bir organizasyonun süreçlerini daha hızlı, hatadan arındırılmış ve maliyeti düşürerek işler duruma getirmek için uygulanmaktadır. Bu yaklaşımla şirket ilk önce kendi süreçlerini iyileştirerek müşteri memnuniyeti sağlamayı amaç edinmektedir. Bu çalışmamızın amacı, altı sigma yaklaşımının, şirketlerde operasyonel mükemmelliğe ve süreç iyileştirmelerine olan etkisini araştırmaktır. Altı sigma yaygın olarak imalat sektöründe üretim, stok yönetimi, satış-pazarlama gibi alanlarda, kalite ve müşteri memnuniyeti beklentisinin karşılanabilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Fakat teknolojinin gelişmesi enerji sektöründe de müşteri memnuniyeti ve kalite beklentisinin artmasına sebep olmaktadır. Enerji sektöründe altı sigma uygulamalarının yaygın olmadığı görülerek çalışmamızda bir elektrik dağıtım şirketindeki uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda, altı sigma yaklaşımında kullanılan tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol (TÖAİK) safhalarında neler yapıldığı enerji sektörü özelinde ele alınmıştır. Ayrıca ilgili elektrik dağıtım şirketinde, teknolojik yatırımların uygulanacağı alanların seçiminde insan faktöründen bağımsız, sistematik bir metodun geliştirilip iş süreçlerine adapte edildiği görülebilmektedir. Bu sayede süreç iyileştirmesi yapılarak zaman israfının ve maddi kayıpların önüne geçilmiştir. Bu bağlamda çalışmamızın sektörde bulunan diğer elektrik dağıtım şirketlerine yeni açılımlar sunabileceği ümit edilmektedir.Keywords
Altı Sigma, Enerji Sektörü, Süreç İyileştirme, TÖAİK

Abstract

ABSTRACT The Six Sigma approach is applied to make an organization's processes faster, error-free and cost-effective. With this approach, the company aims to provide customer satisfaction by improving its own process. The purpose of our study is to investigate the effect of the six sigma approach on operational excellence and process improvements in companies. Six sigma is widely applied in the manufacturing sector and in areas such as production, stock management, sales-marketing, in order to meet the expectations of quality and customer satisfaction. However, the development of technology causes an increase in customer satisfaction and quality expectations in the energy sector. It was seen that the use of the six sigma approach in the energy sector is not common, and its application in an electricity distribution company was carried out in our study. And also, what is done in the define, measure, analyze, improve and control (DMAIC) phases used in the six sigma approach is discussed as specific to energy sector. In addition, in the respective company, it can be seen that a systematic method independent of human factor has been developed and adapted to business processes in the selection of application areas of technological investments. In this way, time and financial losses are prevented by making process improvements. It’s hoped that our study will offer new expansions to other electricity distribution companies in the sector.Keywords
DMAIC, Energy Sector, Process Improvement, Six Sigma

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri