Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAIZEN - SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, KARŞILAŞTIRMA VE 5S'E BAĞLI TOPLAM ÜRETKEN-VERİMLİ BAKIM: HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETME İÇİN UYGULAMASI
(TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE ACCORDING TO KAIZEN, BENCHMARKING AND 5S: AN IMPLEMENTATION FOR A BUSINESS IN THE SERVİCE INDUSTRY )

Author : Ayşenur ERDİL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 792-799
    


Summary

Toplam Üretken-Verimli Bakım (TÜB-TVB), tesislerin ve tesis içi her türlü makinaların bakımını içermek üzere tanımlanmış bir bakım programdır. TÜB programının amacı işletmedeki üretimi önemli ölçüde arttırırken aynı zamanda çalışanların moralini ve iş memnuniyetini arttırmaktır. İşletmeler, çevresel değişimdeki değişiklikleri takip etmek için kendi sürdürülebilirlik planlarını değişimlere bağlı olarak hazırlamak, düzenlemek zorundadır. Bu durum, işletmenin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) politikasına bağlı olarak TÜB planını büyük ölçüde etkiler ve birbirleriyle bağlantılı hazırlanır. İşletme kaynaklarının bazıları; işyeri kontrolü, kıyaslama, raporlama vb. şirketin TÜB faaliyetleri-hizmetlerini dâhil etmek ve iyileştirmek için kullanılır. Bu araştırma, TÜB ile ilgili literatür çalışmasını ve TÜB’ın işletmenin departmanlarında-endüstriyel uygulanmasına yönelik yapılan çalışmayı içermektedir. Bu çalışma, hizmet sektöründeki kilit-çekirdek bölümler olan kurumsal yönetim, üretim ve iletişim bölümlerini içermektedir ve böylece şirketteki her bölümün diğer bölümlerle güçlü iletişimleri, bağlantıları sağlanır. Bu durum işletmenin performansı üzerinde önemli bir etki oluşturur. Bu konular ışığında, bu araştırma kapsamında Kaizen, Benchmarking ve 5S tekniği ile birleştirilen-entegre edilen iyi tasarlanmış bir TÜB planı, bu işletmenin her departmanında uygulanması için etkili olması sağlanmıştır, Konuya bağlı olarak bir takım geliştirme, iyileştirme önerileri araştırma kapsamında sunulmuştur.Keywords
Kıyaslama, Sürekli İyileştirme, Toplam Üretken-Verimli Bakım (TÜB-TVB), 5S, Toplam Kalite Yönetimi

Abstract

Total Productive Maintenance (TPM) is a maintenance scheme, which involves a newly established plant and machinery maintenance concept. The purpose of TPM application is to massively raise production while also time increasing the performance of the employees and career progression. The businesses have to prepare their own sustainability plans in order to follow changes in environmental change. This situation greatly affects the TPM plan depending on the Total Quality Management (TQM) policy of the business and they are prepared in conjunction with each other. Some of the resources of business are used to incorporate and refine the company's TPM services, such as workplace control, benchmarking, reporting, etc. This study encompasses the literature review on TPM and the analysis carried out in the implementation of TPM to the department of business and other departments in particular. This study comprises corporate management, production and communication departments, which are key-core departments in the service sector and thus, strong communications and connections of each department in the business with other departments are provided. This situation creates a significant positive effect on the performance of the business. According to these issues, in the scope of this research, A well-designed of TPM integrated with Kaizen, Benchmarking and 5S application on every departments of this business is provided to be applied for being effective. In addtion, depending on the subject, some improving suggestions are presented for sustainablity of business within the scope of the research.Keywords
Benchmarking, Kaizen, Total Productive Maintenance, 5S, Total Quality Management

Advanced Search


Announcements

    MART 2022 de yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri