Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN NORMAL DÖNEM VE SALGIN DÖNEMİ BAŞARI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF PIANO STUDENTS' ACHIEVEMENT LEVELS IN NORMAL AND EPIDEMIC PERIOD )

Author : M. Kayhan KURTULDU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 740-748
    


Summary

Bu çalışmada 2019 – 2020 eğitim öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde piyano dersi alan öğrencilerin başarı notlarının değişen dönemsel uygulama biçimine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İnceleme için her iki dönemde de piyano dersini almış ve başarı notları bulunan öğrencilerin puanları elde edilmiştir. Elde edilen puanlar güz ve bahar dönemine göre ara sınav, final ve dönem ortalaması biçiminde tüm sınıflar için düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme istatistik olarak incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Dönem karşılaştırmaları için t testi, puanlar arası ilişki için Pearson korelasyon katsayıları incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde öğrencilerin bahar dönemi piyano dersi başarı puanlarının salgın döneminin extra koşulları gereğince artış gösterdiği, fakat kayda değer ama büyük çaplı olmayan bir artış gerçekleştiği anlaşılmıştır.Keywords
Piyano, başarı, salgın, karşılaştırma.

Abstract

In this study, it was examined whether the grades of students who took piano lessons in the fall and spring semesters of the 2019-2020 academic years differ according to the changing periodic practice style. For the analysis, the scores of the students who took the piano lesson in both semesters and had success grades were obtained. The scores obtained are arranged for all classes in the form of midterm, final and term average according to the fall and spring terms. The arrangement was analysed statistically and comparisons were made. The t test for term comparisons and the Pearson correlation coefficients for the relationship between the scores were examined. As a result of the examination, it was understood that the students' spring term piano lesson success scores increased due to the extra conditions of the epidemic period, but a significant but not large increase occurred.Keywords
Piano success, epidemic, comparison.

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri