Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM MEDENİYETİNİN BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI X.YÜZYIL İSLAM ÂLİMLERİ ÖRNEĞİ
(THE CONTRIBUTIONS OF ISLAMIC CIVILIZATION TO SCIENCE AND TECHNOLOGY EXAMPLE OF XTH CENTURY ISLAMIC PURCHASES )

Author : Mehmet BOZASLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 657-664
    


Summary

İnsanlığın ortak mirası olan bilim, tarih boyunca çeşitli milletlerin ve medeniyetlerin katkıları ile sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. Batı Dünyasının karanlık çağını yaşadığı dönemlerde Arabistan’da ortaya çıkan İslamiyet’in bilime bakışı bu alanda büyük bir değişimin yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle İslamiyet’in yayılmaya başlaması ve İslam âlimlerinin farklı kültürlerle tanışmaları ile İslam Medeniyeti kısa sürede büyük bir gelişim göstererek IX. ve X. Yüzyıllarda bu alana yön verir duruma gelmişlerdir. Müslümanlar farklı ırk ve inançtan bilim adamlarını kendi ülkelerine davet etmiş, kadim kültürleri tanımış, araştırmış ve böylece bilimin gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. X. yüzyılda İslam Dünyası Farabi, İbn Fadlan, El-Mesudi , Razi, Ebu'l Kasım El-Zehravi gibi tarihe damga vuran büyük bilim adamlarını yetiştirerek bilim dünyasının hizmetine sunmuştur. Bu bilim adamları, tıptan matematiğe, astronomiden kimyaya bilimin ve teknolojinin birçok alanında bugünkü modern bilime öncülük yapmışlardır. Çalışmamızda X.yüzyılda İslam aleminin yetiştirdiği bilim adamları örneğinden hareketle İslam Medeniyeti’nin bilim ve teknolojiye katkılarının incelenmesi amaçlanmaktadır.Keywords
İslam Medeniyeti, Bilim ve Teknoloji, X.Yüzyıl.

Abstract

Technology example of xth century ıslamıc purchases science, the common heritage of humanity, has been in constant change and development throughout history with the contributions of various nations and civilizations. The view of Islam that emerged in Arabia during the times of the Western World's dark age caused a great change in this field. In the Xth century, the Islamic World brought up the great scientists such as Farabi, Ibn Fadlan, Al-Masudi, Ibn Sina, Razi, Abu'l Kasım El-Zehravi and presented them to the world of science. These scientists have pioneered today's modern science in many fields from medicine to mathematics, astronomy to chemistry, science and technology. In our study, it is aimed to examine the contributions of Islamic Civilization to science and technology based on the example of scientists trained by the Islamic world in the X century.Keywords
Islamic Civilization, Science and Technology, X. Century.

Advanced Search


Announcements

    20 Ağustosta yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri