Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROKOPİUS’DAN DECAMERON’A VEBA YILLARINDA YAŞANAN TOPLUMSAL HİSTERİ
(SOCIAL HYSTERIA DURING THE BLACK PLAGUE FROM PROCOPIUS TO DECAMERON )

Author : Serap SARIBAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 677-686
    


Summary

Veba hastalığının tarihsel gelişimi üç önemli evreye ayrılarak incelenmektedir. Birinci evrede, M.S. 541-542 yılları arasında başlayan ve İmparator Justinianus’un adıyla birlikte anılan “Jüstinyen Vebası,” 8. yüzyılın sonlarına kadar belirli aralıklarla devam etmiştir. 541 yılında İskenderiye’de başlayan Jüstinyen Vebası, 542 yılında İstanbul’a ulaşmış ve sonucunda 100 milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin edilmektedir. İkinci evrede, Avrupa nüfusunun yaklaşık olarak, 1/3’ünü öldürdüğü saptan,1347-1352 yılları arsında Avrupa kıtasında demografik, siyasi, kültürel ve coğrafi değişimlere sebep olan “Kara Ölüm” olarak adlandırılan veba salgınları ve üçüncü evrede ise, 19. yüzyılda başlayan ve 20 yüzyılın ortalarına kadar süren, Güneydoğu Asya’da başlayan ve bütün dünyaya yayılan “Bombay Vebası” gösterilir. İmparator Justinianus’un döneminde, İstanbul’da yaşanan veba salgınlarının yarattığı kaos ortamını ele alan Prokopius’ un Gizli Tarih eserindeki veba salgınlarının Bizans halkı üzerinde yarattığı korku ve endişe ortamıyla, 1348 yılında Avrupa’da yaşanan veba salgınlarının Floransa merkezli olarak kaleme alan Giovanni Boccaccio’nun Decameron kitabının “Veba hastalığının tarihsel gelişimi üç önemli evreye ayrılarak incelenmektedir. Birinci evrede, M.S. 541-542 yılları arasında başlayan ve İmparator Justinianus’un adıyla birlikte anılan “Jüstinyen Vebası,” 8. yüzyılın sonlarına kadar belirli aralıklarla devam etmiştir. 541 yılında İskenderiye’de başlayan Jüstinyen Vebası, 542 yılında İstanbul’a ulaşmış ve sonucunda 100 milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin edilmektedir. İkinci evrede, Avrupa nüfusunun yaklaşık olarak, 1/3’ünü öldürdüğü saptan,1347-1352 yılları arsında Avrupa kıtasında demografik, siyasi, kültürel ve coğrafi değişimlere sebep olan “Kara Ölüm” olarak adlandırılan veba salgınları ve üçüncü evrede ise, 19. yüzyılda başlayan ve 20 yüzyılın ortalarına kadar süren, Güneydoğu Asya’da başlayan ve bütün dünyaya yayılan “Bombay Vebası” gösterilir. İmparator Justinianus’un döneminde, İstanbul’da yaşanan veba salgınlarının yarattığı kaos ortamını ele alan Prokopius’ un Gizli Tarih eserindeki veba salgınlarının Bizans halkı üzerinde yarattığı korku ve endişe ortamıyla, 1348 yılında Avrupa’da yaşanan veba salgınlarının Floransa merkezli olarak kaleme alan Giovanni Boccaccio’nun Decameron kitabının “Giriş” kısmında ayrıntılı olarak ele aldığı gözlemleri benzerlikler gösterir. Veba salgınları süresince, insan davranışlarındaki değişen zıtlık tutumları her iki yazarın da ortak gözlemlerindedir. Bu araştırmanın konusu ve kapsamı gereği, M.S. 6. yüzyıldan, 14. yüzyıla, Prokopius’ un ve Boccaccio’nun iki farklı dönemde ele aldıkları veba salgınlarındaki insan merkezli ortak gözlemleri tartışılacaktır.Keywords
Toplumsal Çöküş, Malthus İkilemi, Demografik Felaket

Abstract

The historical development of the plague disease is investigated in three important stages. In the first stage, "Justinian Plague", which began between 541-542 AD and was named with the name of the Emperor Justinianus, periodically continued until the end of the 8th century was included. The Justinian Plague, which has started in Alexandria in 541, reached to Istanbul in 542. It has been estimated that it caused the death of 100 million people. In the second stage, plague pandemic called as “Black Death” killing nearly 1/3 of European population and caused demographic, political, cultural and geographical changes in the European continent between 1347-1352 and in the third stage, "Bombay Plague" experienced in the Southeast Asia in the 19th century and spread all over the world until the middle of the 20th century, were addressed. The “Secret History” book of Procopius addressing the chaos caused by the plague in Istanbul in the period of Emperor Justinianus, indicating the fear and concerns on Byzantine public due to the plague pandemic, and the detailed observations placed in the "Introduction" part of Giovanni Boccaccio’s book Decameron stating the plague in Europe in 1348 based on Florence are found to present similarities. Changing controversial attitudes in human behaviour during the plague outbreaks are the mutual observations of both authors. Human-centred mutual observations of Procopius and Boccaccio about the plague pandemics for two different periods from the 6th century AD to the 14th century will be discussed within the scope of the subject and the context in the study.Keywords
Social Collapse, Malthus Dilemma, Demographic Disaster

Advanced Search


Announcements

    20 Ekimde yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri