Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİÇ KİMSE GÖSTERİYİ GÖRMÜYOR: MARTIN CRIMP'IN NO ONE SEES THE VIDEO ADLI OYUNUNUN DEBORDCU YENİDEN OKUMASI
(NO ONE SEES THE SPECTACLE: A DEBORDIAN RE-READING OF MARTIN CRIMP'S NO ONE SEES THE VIDEO )

Author : Sedat BAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 665-676
    


Summary

20. yüzyılın ikinci yarısında, kökeni avangart bir sanatsal geleneğe dayanan, Guy Debord liderliğindeki nispeten küçük ancak etkili bir Paris merkezli entelektüel grup, dünyadaki yerleşik gerçeklik algısına karşı bir isyan başlattı: Bu entelektüellere Durumcular adı verildi (1957-1972). 1950'li ve 1960'lı yıllarda Durumcular, 19. yüzyılda emeğin yabancılaşmasının eşlik ettiği halkın hem kendilerine hem de topluma yabancılaşmasının üretimden kaynaklandığını, ancak 20. yüzyılda bu yabancılaşmanın şeklinin değiştiğini ve tüketime dayalı bir hale geldiğini iddia etmeye başladılar. Onlara göre, tüketim mutluluğun anlamını saptıran ve özgürlük ve benlik için var olan diğer tüm fırsatların üstünü örten güçtü. Kültür’ün arkasındaki kavramlar endüstrinin arkasındaki fikirler kadar tehlikedeydi. Guy Debord bütün gerçekliklerin soyut imgelere dönüştüğü bu yeni egemen toplum düzenine Gösteri Toplumu adını vermiştir. Martin Crimp de oyunlarında benzer sorunlarla ilgilenir ve tüketim bağımlılığının insanlar üzerindeki etkisine odaklanıyor. Bu nedenle biz çalışmamızda, Crimp'in No one Sees the Video adlı oyununun Debord'un Gösteri Toplumu kitabı ve bu kitapta ortaya attığı ‘asimilasyon’ (recuperation) ve ‘saptırma’ (détournement), gibi kavramlar ışığında yeniden okumasını yaparak, bu kavramların oyunda karşımıza ne ölçüde etkili olduğunu inceledik.Keywords
No one Sees the Video, Guy Debord, Martin Crimp, Gösteri, Saptırma

Abstract

In the second half of the 20th century, a relatively small group of influential Paris-based intellectuals led by Guy Debord whose origin had an avant-garde artistic tradition started a new revolt against the established vision of reality in the world: they were called Situationists (1957–1972). All through the 1950s and 1960s, the situationists claimed that the alienation of the people to both themselves and the society, accompanied by the alienation of labour in the 19th century, was due to production, but in the 20th century, it changed form and became rooted in consumption. To them, consumption is the force to define happiness and to conceal all other opportunities for freedom and selfhood. The concepts behind ‘culture’ were as much dangerous as those behind the industry. Guy Debord has named this new dominant social order, where all realities have turned into abstract images, ‘the Society of Spectacle’. Martin Crimp deals with the similar problems in his plays and focuses on the influence of addiction to consumerism on human beings and thus we will examine in this study if Crimp’s No one Sees the Video can be reread under the light of Debord’s book The Society of Spectacle and the concepts he offered in this book such as recuperation and ‘détournement’, and ‘Spectacle.Keywords
No one Sees the Video, Guy Debord, Martin Crimp, Spectacle, Détournement

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri