Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KLASİK DÖNEM VE ERKEN ROMANTİK DÖNEM BESTECİLERİNİN PİYANO ESERLERİNDEKİ YAPISAL FARKLILIKLAR
(STRUCTURAL DIFFERANCIES IN THE PIANO WORKS OF CLASSICAL PERIOD AND EARLY ROMANTIC PERIOD )

Author : Beril ÖZYAZICI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 638-646
    


Summary

Müzik dünyasında Klasik Dönem ve Erken Romantik Dönem olarak adlandırılan bir geçiş dönemi bulunmak ile birlikte, Klasik Dönem eserlerin ve bir geçişi sağlayan Erken Romantik Dönem’in yapısal benzerlikleri hem teknik hem de melodik açıdan oldukça dikkat çekicidir. Müzikal bağlamda sadeliğin ve bu sadelikten doğan gösterişin dönemi olarak bilinen Klasik Dönem, 1789 Fransız Devrimi sonrasında yerini daha duygusal, milliyetçi ve etnik müziğe bırakmıştır. Çalışmanın ilk kısmında Klasik Dönem’de müzik anlayışına değinilmiş, ünlü bestecilerin eserlerinden bazılarının karşılaştırılmaları yapılmış ve kronolojik olarak eser incelemelerine yer verilmiştir. Erken Romantik Dönem bestecilerinden bir geçiş dönemi olduğu varsayımı doğrultusunda örneklere yer verilmiş ve incelemeye karar verilen eserlerin içeriğine değinilmiştir. İkinci bölümde ise, birinci bölümde yapılan incelemeler neticesinde bu iki dönemi kapsayan ortak noktalar ve farklılıklar saptanmış, elde edilen veriler ile ilgili yorumlara yer verilmiştir.Keywords
Klasik Dönem, Erken Romantik Dönem, Piyano, Eser, Benzerlikler

Abstract

While there is a transition period in the music world called the Classical Period and the Early Romance Period, the structural similarities of the Classical Period works and the Early Romance Period that provide a transition are quite remarkable both technically and melodically. The Classical Period, known as the period of simplicity and showing off from this simplicity, left its place to more emotional, nationalist and ethnic music after the French Revolution of 1789. In the first part of the study, the understanding of music was mentioned in the Classical Period, some of the works of famous composers were compared and the works were examined chronologically. In line with the assumption that there is a transition period from the Early Romantic composers, examples are given and the content of the works decided to be examined is mentioned. In the second part, as a result of the examinations made in the first part, common points and differencies covering these two periods were determined and comments on the data obtained were included.Keywords
Classical Period, Early Romantic Period, Piano, Work, Similarities

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri