Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 SÜRECİNDE FİNANSAL İŞLEMLERDE YAPILAN VERGİ DÜZENLEMELERİ VE MUHASEBEYE YANSIMALARI
(TAX REGULATIONS AND REFLECTIONS TO ACCOUNTING IN FINANCIAL TRANSACTIONS IN THE COVID-19 PROCESS )

Author : Mutlu YORULDU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 631-637
    


Summary

Covid-19 küresel salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta sağlık sistemi, sosyal hayat, eğitim sistemi gibi pek çok alanda olumsuz etkilere sebep olmuştur. En önemli etki alanlarından birini ise ekonomi oluşturmuştur. Her olağanüstü dönemde olduğu gibi piyasaların aksaması ve işleyişinin bozulması finansman ihtiyacını doğurmuş, devlet ekonomik destek paketleriyle bu ihtiyacı karşılamaya çalışmıştır. Ekonomiyi toparlamak ve üretim açığını kapatabilmek için vergi ve sigorta prim borcu ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve sosyal yardımlar gibi belirli ekonomik enstrümanlar devreye sokulmuştur. Devlet harcamalarının artması devlet bütçesine mali yılbaşında planlananın dışında ek bir maliyet yüklemiştir. Söz konusu ek maliyet ise ek gelir kaynağı gereksimini ortaya çıkarmış ve öz finansman kaynağı olarak ek vergi artışlarını beraberinde getirmiştir. Son yapılan düzenlemerle birtakım finansal işlemler üzerinden tevikat yoluyla alınan Gelir Vergisi oranları ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranlarında arttırıma gidilmiştir. Bu çalışmanın amacı, belirli finansal işlemler üzerine getirilen vergi artışlarının kapsam, amaçlarını ve etkilerinin değerlendirilmesidir. Aynı zamanda muhasebe sistemine yansımalarının ortaya konulmasıdır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Menkul Sermaye İradı, Vergisel Düzenlemeler

Abstract

The Covid-19 global epidemic has had negative effects in many areas including the health care system, social life and in the education system in Turkey, as well as globally. One of the most important areas of its effect is in the economy. As in every extraordinary period, market disruption and breakdown of the operation of the markets gave rise to the need for financing, and the state attempted to meet this need with economic support packages. In order to recover the economy and close the production gap, certain economic instrument, such as tax and insurance premium debt deferrals, reduced work allowances and social benefits have been introduced. Increased state spending has put an additional cost on the state budget beyond what is planned on the fiscal new year. The additional cost has revealed the need for additional sources of income and led to additional tax increases as a source of self-financing. With the recent arrangements, the Income Tax rate of revenue received through deductions (withholdings) for a number of financial transactions, together with the Banking and Insurance Transactions Tax (BSMV) rate have been increased. The aim of this study is to evaluate the scope, objectives and effects of tax increases on certain financial transactions, and at the same time, aims to show their effects on the accounting system.Keywords
Key Words: Covid-19, Securities Will, Tax Regulations

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri