Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇAĞRI MERKEZİNDE ÇALIŞANLAR STRESE NE KADAR MARUZ KALIYOR: ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(TO WHAT EXTENT ARE THE CALL CENTER EMPLOYEES EXPOSED TO STRESS: A RESEARCH ON THE CALL CENTER STAFF )

Author : Rasim Öner GÖKKUŞ  & Çetin BEKTAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 607-630
    


Summary

Günümüzün modern hastalığı olarak bilinen stres, sosyal yaşam ve iş yaşamında hepimizin karşılaştığı bir kavramdır. Günümüzde örgütler, stresten kaynaklanan olumsuz sonuçlar nedeniyle ağır bedeller ödemektedir. İşletmelerin ayakta kalabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için, işveren ve yöneticilerin birtakım önlemler alarak iş yeri stresini optimal düzeyde tutmaları gerekmektedir. Çağrı merkezi çalışanları sıklıkla birtakım stres faktörlerinden dolayı mesleki stres yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu araştırmada, çağrı merkezi çalışanlarının stres düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda çağrı merkezi çalışanlarının stres düzeyi 124 çağrı merkezi personelinin anket sorularına verdikleri yanıtlar aracılığıyla belirlenmiştir. Toplanan verilere göre, iş stresi faktörleri, çalışanların demografik özelliklerine göre SPSS programında analiz edilmiştir. İlgili çalışma Sivas il merkezinde bulunan iki farklı kurumsal firmaya bağlı olarak çalışan çağrı merkezi personelleri ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda işin yapısı, kişiler arası ilişkiler, örgütsel yapı, kurumsal yapı ve fiziksel şartlar gibi stres faktörlerinin çağrı merkezi çalışanlarında yüksek düzeyde stres yarattığı belirlenmiştir.Keywords
Çağrı Merkezleri, Örgütsel Stres, Stres, Stres Faktörleri, Stres Yönetimi

Abstract

Stress, known as today's modern disease, is a concept that we all face in social life and work life. Today, organizations pay heavy costs due to the negative consequences of stress. In order for businesses to survive and achieve success, employers and managers need to take some precautions to keep workplace stress at an optimal level. Call center employees often experience occupational stress due to a number of stress factors. Environment, employers and managers need to take some precautions to keep stress at work at the optimal level. Accordingly, the stress level of call center employees, was determined through the answers given by 124 call center personnel to the survey questions. According to the data collected, job stress factors were analyzed in the SPSS program according to the demographic characteristics of the employees. The related study was carried out with call center personnel who work under two different corporate firms which located in Sivas city center. As a result of the research, it was determined that stress factors such as job structure, interpersonal relations, organizational structure, institutional structure and physical conditions create high levels of stress in call center employees.Keywords
Call Centers, Organizational Stress, Stress, Stress Factors, Stress Management

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri