Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİYASAL İSTİKRAR PERSPEKTİFİNDEN EKONOMİ VE SİYASET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ANALİZİ
(The Relationship Between Economy and Politics from the Perspective of Political Stability: An Analysis of Turkey )

Author : Şahin ÇETİNKAYA  & Hakan AKDAĞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 562-569
    


Summary

Çalışmada, siyasal istikrar perspektifinden ekonomik ve siyasal analiz edilmektedir. Çalışmanın konusu genel olarak Türk siyasal hayatında ekonomi ve siyaset, özel olarak ise siyasal istikrarın ekonomik yansımalarını ve ekonomi siyaset arasındaki ilişkilerin araştırılmasıdır. Türkiye’nin yüz yıla yaklaşan siyasal hayatında yönetimsel anlamda yaşadığı süreç değerlendirildiğinde uzun yıllarının ‘kayıp yıllar’ olarak geçtiğini görmekteyiz. İki dünya savaşı yenik şekilde sonlandıran ve ağır yıkıma maruz kalan ve hatta savaş sonunda ikiye ayrılan Almanya, 50 yıl içerisinde toparlanmış ve ekonomi de siyasette çok önemli başarılar sağlamıştır. Ancak ikinci dünya savaşına katılmamasına rağmen Türkiye ne yazıktır ki 2000’li yıllara ulaşana kadar kayda değer bir kalıcı bir başarıyı ne ekonomi de ne de siyasal hayatta oluşturamamıştır. İşte siyasal istikrarın önemini şu şekilde ifade edebiliriz; 20 yılda ve hatta tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar içerden ve dışarıdan ,yerli ve yabancı birçok şer ittifaklarının engelleme çalışmalarına rağmen, 80 yıllık dönemle kıyaslanmayacak başarılar elde etmiştir. Bu kapsamda 1923-1950 yılları arasındaki tek parti dönemi ve Türkiye’de siyasal istikrarın mevcut olduğu 3 dönem (Adnan Menderes Dönemi, Turgut Özal Dönemi ve Recep Tayyip Erdoğan Dönemi) Durum analizi kullanılarak incelenmektedir.Keywords
Politika, Ekonomi, Politik İstikrar, Ekonomik İstikrar, Siyasal Ekonomi

Abstract

The aim of the study is the interaction between economy and politics by considering the political stability in terms of perspective is the analysis Turkey.In geneal, it aims to present its contribution to the economic and political process in a concrete way, based on the positive effectiveness of political stability. In this context, the existence of political stability in Turkey where three periods are analyzed using state analysis. Germany, which succumbly ended two world wars and was subjected to heavy destruction an deven split at end of the war, recovered in 50 years and the economy achieved significant success in politics. However, although not to participate in the second world war, Turkey is unfortunately in the 2000s until it reaches a remarkable success nor the economy could also create apermanent nor political life. Here we can Express the importance of political stability as follows; Despite the blocking effors of many domestic and foreign evil alliances, both internally and externally, in 20 years an deven in no other period of republican history, it has achieved success that cannot be compared to the 80-year period. The first period of political stability was the Demokrat Parti (DP) period, during which Andan Menderes served as prime-minister from 1950-1960. The second period of political stability was Anavatan Partisi (ANAP) period, during which Turgut Özal served as prime-minister in thı 80’s.The last period of political stability is the period of the Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) and the president Recep Tayyip Erdoğan who has been in power fort he almost last twenty years and is stil continc. As a result of these researches and investigations, it has been confirmed that political stability positively effects the relationship between economy and politics.Keywords
Politics, Economy, Political Stability, Economic Stability, Political Economy

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri