Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKALARDA İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİM VE GELİŞİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES IN BANKS )

Author : Hale Nur GÜLER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 30
Page : 541-561
    


Summary

Değişen ve gelişen teknolojik dünyada müşteri beklentileri de her geçen gün yükselmektedir. Müşteri beklentilerinin karşılanması kurumlarda çalışanlarının gelişim imkanlarının yükseltilmesi ve çalışanlara etkili bir eğitim planlaması yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren şube sayılarına göre büyüklüğü değerlendirilmiş olan on bankanın çalışanları için eğitim ve gelişim politikaları incelenmiştir. Çalışma için veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların resmi internet sayfalarından, bankaların sundukları yıllık faaliyet raporlarından elde edilmiş olup sınıflandırmalar yapılarak içerik analizi tamamlanmıştır. Bankaların çalışanlarına sundukları eğitim ve gelişim fırsatları değerlendirilmiş olup farklılıklar ve benzerlikler incelenmiştir. Çalışmada eğitim ve gelişim politikalarına yönelik önerilere yer verilmiştir.Keywords
bankacılık sektörü, insan kaynakları, eğitim ve gelişim yönetimi, hizmet içi eğitim, çalışan deneyimi

Abstract

Customer expectations are increasing day by day in a changing and developing technological world. Meeting customer expectations requires increasing the development opportunities of the employees in the institutions and an effective training planning for the employees. In this study, training and development policy for the bank's employees who evaluated them according to the size of the number of branches operating in Turkey were examined. Research data from the Banks Association of Turkey (TBB), the official website of the bank, data from annual reports submitted by the banks has been obtained and analyzed using content classifications completed. The training and development opportunities that banks offer to their employees have been evaluated and differences and similarities have been examined. In the study, suggestions for training and development policies are included.Keywords
banking sector, human resources, training and development management, in-service training, employee experience

Advanced Search


Announcements

    20 Temmuzda yayınlanacak olan sayımız için makale yükleyebilirsiniz


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905531627010 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri