Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


(ح س ن ) H-S-N KÖKÜ VE TÜREVLERİNİN ARAPÇA SÖZLÜKLERDEKİ ANLAMI VE KUR'AN'DA GEÇEN KULLANIM ALANLARI
("حسن" H-S-N ROOT AND DERIVATIVE MEANINGS IN ARABIC DICTIONARIES AND KORANIC AREAS OF USAGE )

Author : Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 31
Page : 570-606
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Kur'an'da büyük mükafatlar vaad edilen ihsan kavramıyla donanmış muhsin kişinin ve (ح س ن ) h-s-n kökünden türeyen diğer anlamların Arapça sözlüklerde geçen tanımı ile Kur'an'da geçen konu ve alanlarını incelemektir. Böylece "ihsan etme" ve bu kelimeden türeyen bazı kavramların sadece fakire para ya da mal bağışlamadan ibaret olmadığı ortaya çıkmaktadır. İhsan; kişinin hem Allah'a hem topluma hem de kendine olan faaliyetlerinde kaliteyi, elinden gelenin en iyisini ve en güzelini ortaya koyma, yaptığı işi elinden gelenin en güzel şekliyle yapma anlamıyla aynı zamanda insanın dünyaya geliş amacıdır. Amacımız, alanımız itibariyle lugat çalışması olduğundan tefsir kaynaklarına yer vermeden dilbilimcilerin kelimeden hareketle ayetlere nasıl mana verdiği olacaktır. Araştırmamıza “حسن” h-s-n kökünden türeyen kelimelerin Kur'an-ı Kerim'de hangi formlarda ele alındığını tesbit etmekle başladık. Sonra 13 Arapça sözlükten bu kelimelerin anlamlarını tesbit ettik. Akabinde de sözlükte geçen anlamla Kur'an'da geçen cümleleri manalandırmaya çalıştık. Hangi alanlarda bu kelimelerin kullanıldığını tesbit etmek için önce fiil olarak kullanımını sonra da isim olarak kullanıldığı sahaları sınıflandırmaya gittik. Böylece Kur'an-ı Kerim'de “حسن” h-s-n kökünden türeyen kelimelerin 195 yerde geçtiği ortaya çıkmış oldu. Bu ayetlerin bizde bıraktığı sonuç; dünya ve ahirette güzel ve kaliteli bir yaşam konforu isteyen insanın dünya hayatını da güzel ve kaliteli faaliyetler yaparak, yaptığını da elinden gelenin en iyisini yaparak geçirmesi gerektiğidir. Hatalı tercihlerin ve hatalı yaşamın faturası yine daha bu dünyada iken kişinin kendisine geri dönmekte, hayat dahi hata kabul etmemekte, bedelini ödetmektedir. Kişi bazen nefsinin yönlendirmesiyle en güzel şöyle dursun, yapması gerekeni bile yapmamaktadır. Ancak bunun yani sorumluluklarından kaçmasının daha bu dünyada iken bile kendisini mutsuz edeceğinin farkında değildir. Dolayısıyla kişinin Allah'a, etrafında bulunan ailesi, akrabası ve diğer kişilere olan ihsanının (iyi davranışının) yanı sıra kendisine de acıyarak ihsan göstermesi, iyi davranması gerekir. Tembellik, hazcılık ve bencillik bu durumdaki insanın en önemli engelleridir. Dünyadan da nasibini unutmaması gereken insanın orta yolu bulması ise kendisini ihsana ve cennete götüren yolun kapısını aralayacaktır.Keywords
Hüsn ve Kubuh (güzellik ve çirkinlik), Hasene (güzel ve iyi), İhsan (en iyiyi gerçekleştirme), Muhsin (en iyiyi gerçekleştiren, Kur'an-ı Kerim

Abstract

The purpose of this study is to examine beneficient person which had promised of the great reward in Quran and equipped with the beneficence and the other meaning’s which derived from the (ح س ن) h-s-n root, subjects and areas that passes in Arabic dictionary and definitions in Quran will be examined. Thus, it appears that not only "to bestow" and donate money or goods to the poor are not some of the concepts that derived from this word. Good people, both to God and community quality of self-activity, to do their utmost best and most beautiful to reveal, literally making his work with the best shape of his best is also the aim of man`s world. Because of our specialty our purpose is glossary, so we will work on how linguists give meanings to verses with reference to words without giving more space to commentary sources. We started our research from, "حسن" h-s-n root that derived from the word of the Holy Koran, by determining what form that dealt in. Then, we determined the meanings of these words from 13 Arabic dictionaries. Right after, we tried to make sense of the last sentence in the dictionary with the meaning of the Quran. To detect in which areas are these words used, we first classified these words usage as a verb form and then we categorise noun form usage. Thus it revealed that in Quran the words that derived from the “حسن” h-s-n root passes in 195 locations. The result of the verses has left us; who want to have a good quality of life in world and hereafter, needs to spend his life making people beautiful and quality activities and in doing that he should spend his opportunity to the best as he can. Incorrect choices and erroneous life bill can still be return in this world to him after and even life do not accept the failure and make you pay the price. Sometimes people does not even do what they need to do under the guidance of their nafs. However, they don’t aware that when they escape from their responsibilities they will make theirselves unhappy even in this world. Therefore, person needs to be well behaved to the Allah, to the people around, to the family, relatives and other people of good behavior as well as he also needs to bestowed and show himself pity. Laziness, hedonism and selfishness are the most important obstacle to people in this situation. When person who shouldn’t forget their destiny in the world, find a middle ground, will open the door to the path leading to the beneficience itself.Keywords
Hüsn and kubuh (beauty and ugliness), nice and good, beneficience (realise to the best), benefactor (who performs the best), Qur’an

Advanced Search


Announcements


Address :Sağlık 1 Sokak, Kader Apt. No45/10, Çankaya/ANKARA
Telephone :+905525600591 Fax :
Email :atlasjournaleditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri